Håndhevelse av parkering i garasjeanlegget / borttauing

Det er to ulike leverandører som håndhever kontroll av parkering i garasjeanlegget vårt, og her er forklaring på hva som kontrolleres og hva du kan gjøre dersom du oppdager feilparkering eller at fremmede står på din p-plass.


Feilparkering på alle private p-plasser i garasjen;

Dersom noen har parkert på din p-plass uten tillatelse fra deg, så ringer du selv direkte til Oslo Kranbilservice døgnbemannet tlf. 915 43 000 for borttauing. Du må da selv ta imot kranbil og fremvise legitimasjon - du er da ansvarlig for at du er rettmessig person til den gjeldende p-plassen. Oslo Kranbilservice er ansvarlig for å forsøke å kontakte den feilparkerte bileier basert på offentlige registre, men bilen skal være fjernet innen én time.


Feilparkering utenfor parkeringsplasser i garasjen;

Kontakt styret i Løren Garasjelag på styret@lorengarasjelag.no, og styret vil bestille borttauing. Oslo Kranbilservice er ansvarlig for å forsøke å kontakte den feilparkerte bileier basert på offentlige registre, men bilen skal være fjernet innen én time.


Merk: Det er forbudt å parkere foran oppgangene. Det er imidlertid tillatt å stanse for av- og pålessing i noen få minutter, ved av og pålessing utenfor egen parkeringsplass skal detalltid være en person tilstede ved bilen.


Garasjevask;

Ved varslet garasjevask, vil Løren Garasjelag bestille borttauing av alle biler/motorsykler som ikke er fjernet. Varsel gitt av styret i forkant (minst 4 uker) og oppslag er dekkende for den pålagte varslingen før borttauing iverksettes.


Gjesteparkering og p-plasser utleid av Selvaag Parkering;

Gjesteplasser kontrolleres jevnlig/daglig av Q-Park for korrekt betalt p-avgift. Spørsmål om p-avgift eller kontrollavgift på disse p-plassene må rettes til Q-Park. Spørsmål om feilparkering på plasser utleid av Selvaag Parkering, må rettes til Selvaag Parkering eller til Q-Park.