Registrering som bruker hos Smartly

Her finner du beskrivelse på hvordan du skal registrere deg hos Smartly

 

NB! Smartly er i ferd med å endre sin tekniske plattform, app løsning og andre tjenester. Det medfører at dette informasjonsskrivet inneholder noe informasjon som ikke lenger er korrekt. Utsedning av RFID brikker og klistrelapp med ladestasjonsnummer er pt ikke tjenester som Smartly leverer. 

Bruk denne linken for å registrer bruker