Nabovarsel

På denne siden finner du de offisielle nabovarslene som sameiet mottar.

Sameiet har mottatt nabovarsel ifm med utbygging i Peter Møllers vei 15
Varselet kan leses ved å trykke her.
Skanska monterer rystelsesmåler (vibrasjonsmåler) og fastmerke på bygning nærmest Pmv 15 .
Rystelsesmåler registrerer markvibrasjoner sprengning, peling, spunting og pigging. Fastmerke brukes for å måle ut tomta og til syvende og sist sette bygget på riktig sted og med riktige mål.

Sameiet har mottatt nabovarsel vedr fradeling av eiendommer Løren Leir. Varselet kan leses ved å leses her.