Registrere telefonnummer

Her kan en registrere, endre eller slette telefon nummer som brukes til å åpen garasjeport tilknyttet ens egen parkeringsplass.


Fyll i skjema under. Merk at det kun er seksjonseiere som eier parkeringsplassen som kan bestille, endre eller slette telefon nr. Leietakere må ta kontakt med seksjonseier - det gjelder også om en eier en seksjon og leier en p-plass.
Vær nøye når skjema fylles ut, feilutfylte skjemaer behandles ikke.

Skjema for registrering og sletting av telefonnummer