Parkering av sykler

Parkering av sykler

Styret i Løren Garasjelag AS har som oppgave å forvalte og drifte garasjeanlegget til det beste for de med rettmessig bruksrett i anlegget. Dette innbefatter brannsikkerhet, orden, best mulig sikre mot skader på kjøretøy, samt sørge for å drifte anlegget innenfor fornuftige budsjetter og felleskostnader for bruksrettshavere.


Ordensregler for bruk av garasjeanlegget sier i dag at det ikke er anledning til å parkere/oppbevare sykler i anlegget - dette innbefatter også på egen parkeringsplass. Styret vil fortsette å håndheve dette punktet - først og fremst av hensyn til potensielle skader på andre kjøretøy (ved transport inn og ut mellom parkeringsplasser/biler).


Styret har sett på muligheter for sykkelparkering i garasjen. Med det faktum at vi har 368 boenheter som benytter anlegget, ser vi det som lite tilfredsstillende om vi kunne tilby dette til kanskje 5-10% av boenhetene. Til informasjon, så står det faktisk eksplisitt i de fleste innboforsikringer at tyveri av sykkel i felles garasjeanlegg ikke dekkes (i motsetning fra tyveri fra bod eller utendørs). Styret vil derfor opprettholde forbudet om sykkelparkering i anlegget, og henviser til gode muligheter for sykkelparkering på vårt område utendørs - eller i egen bod.