Nyhetsvarsel

Ønsker du å få en e-post med varsel når hjemmesiden er oppdatert, slik at en kan følge på hva som skjer i sameiet uten å jevnlig å måtte sjekke sameiets hjemmeside?

Fyll inn din e-post adresse her på hjemmesiden (under) så vil du motta en e-post med informasjon når hjemmesiden oppdateres.

Tast inn din e-post adresse, ditt navn, leilighetsnummer og adresse til leilighet i feltet under.