Elektronisk termostat

Gjennom vårt nye samarbeid med ORAS på service og vedlikehold av vårt fjernvarmeanlegg, tilbyr ORAS løsninger slik at du selv kan påvirke energiforbruket i større grad. Tilbudet og leveransen er et direkte avtaleforhold mellom sameier og ORAS, og all kommunikasjon gjøres derfor direkte med ORAS. Styrene vil ikke kunne bistå i bestillingsprosess, monteringsspørsmål, eller oppfølging/service.

Oras har testmontert elektronisk termostat i en leilighet, og denne passer rett på eksisterende radiatorventil - uten adapter. Alle andre leiligheter som ORAS hittil har vært innom har den samme type radiatorventil.

Seksjonseiere må forsikre seg om at det er fysisk plass til elektronisk termostat mellom radiatorventil og vegger/møbler etc som er plassert inntil (uten adapter er elektronisk termostat 9,5 cm fra ende til ende - ca tilsvarende mekanisk termostat som er orginalt montert regulator).