Planprosess utbygging rundt Sameiet Lørenplatået

Her finnes link til utbygginger på Løren i nærheten av sameiet Lørenplatået. Du kan selv følge med på prosjektering ved å abonnere på på oppdateringer i sakene hos PBE.

Oppdateringer

23. oktober 2018:

Sameiet Lørenplatået har sendt høringsuttalelse til reguleringssak for Sinsenveien 45-49. Uttalelsen kan leses her.


4. mai 2018:

Sameiet Lørenplatået har sendt tilsvar til PBE vedr. begrenset høring om Peter Møllers vei 8-14.. Uttalelsen fra sameiet kan leses her.


17. november 2017:

Sameiet Lørenplatet har mottatt referat fra bemerkningsmøte Peter Møllers vei 8-14


21. august 2017:
Sameiet Lørenplatået har sendt brev til PBE ifm forslag til detaljregulering av Peter Møllers vei 8-14 med kommentarer hvor innspill fra beboere er tatt med. Uttalelse fra Sameiet Lørenplatepået kan leses ved å trykke her. Løren velforening har også sendt en uttalelse og den kan leses ved å trykke her.