Siste nytt


Peter Møllers vei 8-14, Løren - Forslag til detaljregulering - Varsel om begrenset høring

Vi har mottatt brev fra Plan- og bygningsetaten om begrenset høring ang. Peter Møllers vei 8-14. Følgebrevet finner du her.

Alle tilhørende dokumenter kan lastes ned her (zip-pakke, 50 MB).

Styret vil utarbeide et tilsvar på dette, og levere innen fristen 4. mai 2018.

Har du opplysende og konstruktive kommentarer som du mener styret bør ta med i dette brevet, send da dette til styret, lorenplataet@gmail.com, innen 1. mai 2018.

For å se hele saksprosessen, kan du gå til nettsidene hos Plan- og bygningsetaten her.

Styret, 14.04.18
Dugnad tirsdag 15.mai klokken 17

For å rydde opp etter vinteren og gjøre uteområdene litt hyggeligere rundt oss blir det dugnad tirsdag 15. mai klokken 17.
Som vanlig blir det arbeidsoppgaver for både store og små samt muligheter for å bli kjent med dine naboer.
Vi møtes utenfor lekeplassen som ligger utenfor Kruttveien 10 og Børsteveien 4 B.
Styret sørger for nødvendig utstyr samt en belønning i form av noe å bite i etter endt arbeidsinnsats (har du ikke mulighet til å utføre fysisk arbeid kan du kanskje bidra med kaffe eller noe å bite i).
Vi satser på at været blir fint (vi tar et lite værforbehold) og regner med å bruke et par timer på arbeidet.

Styret 16.04.18
Feil på heis - Peter Møllers vei 6 B

Kl. 21.00: Heis ok.

Kl. 19.00: Heisen er for øyeblikket ute av drift. Servicetekniker er på vei.

Styret, 05.04.18
Komprimatorbil torsdag 12. april

Sameiet får besøk av komprimatorbil torsdag 12. april.
For informasjon om tider, steder og hva som kan kastes i komrpimatorbil se "nyttig informasjon - renovasjon - komprimatorbil" eller trykk her.

Styret 03.04.2018
Måkejager

Det er planlagt å montere opp måkejagere igjen. Vi må imidlertid ventet til all snø på takene har smeltet før de kan monteres opp.

Styret 03.04.2018
Strømutkobling Kanonhallveien 66 A

Til alle i Kanonhallveien 66 A,

I forbindelse med problemet som oppsto natt til langfredag, må det utføres noen ekstra arbeider på det elektriske anlegget i oppgangen. Dette gjelder alle seksjoner, oppgangen og heis.

Det varsles derfor om strømutkobling fra kl. 10.00 på onsdag 4. april.

Det er usikkert hvor lang tid arbeidet vil ta, men det må påregnes noen timer.

Styret 03.04.2018
Manglende strøm Kanonhallveien 66 A

Kl. 02.10: Feilen er nå utbedret og strømmen tilbake. Et symptom denne gangen var at heisen stanset. Minner om at det er viktig at heisstans meldes til styret (på heisskjema) så raskt som mulig om du oppdager dette. Takk!

Kl. 00.30: Vedr manglende strøm Kanonhalleveien 66 A; se mail som er sendt alle beboere tilknyttet Kanonhallveien 66 A.
Styret 30.03.2017
Garasjevask 22. og 23. mai 2018 - kl. 08.00-17.00

Les mer på nettsidene til Løren Garasjelag om viktig informasjon vedr. fjerning av biler og motorsykler eller trykk her.

Styret i Løren Garasjelag, 22.03.18
Utløst brannalarm mandag 19. mars

Oppdatert 23. mars
Det har vært utført ekstra kontroll av sensor uten å finne feil. For sikkerhetsskyld er sensor byttet ut.

Mandag 19. mars kl 05:16 ble brannalaramen utløst i sone 4 (Peter Møllers vei 6 og Kruttveien 2). Brannvesenet var på plass etter 10 minutter.
Detektor i Børsteveien 2 A hadde detektert røyk og var årsak til utløst brannalarm.

Brannvesenet ber om at beboere er ekstra oppmerksom på at det ikke tennes opp sigaretter eller e-sigaretter før en er ute av gangen og døren bak en er ordentlig lukket. Sensorer er laget, og skal være laget slik at selv ett trekk av en sigarett eller det å tenne opp en sigarett mens en er på vei ut er nok til å utløse deteksjon med påfølgende utløst brannalarm. Mange er ikke klar over at sensorer er av typen som også detekterer damp fra e-sigaretter.
Tidligere utløste brannalarmer skyldes i hovedsak tenning av sigarett i fellesarealer, åpen dør ut til fellesarealer ifm med opppussing (støv utløser alarm) og ulovlig mekking av bil i garasjen.

For informasjon om brannvarslingsanlegget, se "nyttig informasjon - brannvern"

Styret 19.03.2018

Viktig informasjon fra Løren Garasjelag

Viktige oppdateringer fra Løren Garasjelag:
* Ny infrastruktur for elbiler
* Justering av fellesutgifter

Styret i Løren Garasjelag, 27.02.18

Melding om driftstans oppvarming og varmtvann
mandag 26.02.2018 kl 23:00-02:00


Sameiet har fått følgende melding fra Fortum Oslo Varme:
Det har oppstått en akutt lekkasje i en kum i Lørenveien 43. Fortum Oslo Varme må foreta en midlertidig avstenging av varmeleveranse i vårt området. Som følge av stengningen vil oppvarming og varmtvann ikke kunne leveres mandag 26.02.2018 fra kl 23:00 til tirsdag 27.02.2018 kl 02:00.
Fortum Oslo Varme beklager ulempene dette medfører.
Trykk her for Fortum Oslo Varme drifts- og feilmeldinger
Styret 26.02.2018
Inngangsdør Peter Møllers vei 6 A

Låsylinder til inngangsdør Peter Møllers vei 6 A er ødelagt. Ny sylinder er bestillt og blir montert så fort den ankommer.

Vi minner om:
Dra i dørhåndtak når du åpner dør - unngå å dra i nøkkel. Sylinder går i stykker derdom dør åpnes ved å dra opp dør med nøkkel istedenfor dørhåndtak.


Styret 26.02.2018

Ny rabattavtale

Ny rabattavtale hos Oppsal Bilservice & Oppsal Bilelektriske for medlemmer tilknyttet Løren velforening er lagt ut på hjemmesiden under "nyttig informasjon - rabattavtaler/rammeavtaler"

Styret 26.02.2018
Feil på gassleveranse - onsdag 21. februar

Kl. 19.15: Problemet funnet og løst.
Kl. 18.30: Løren Velforening, som drifter gassanlegget på Løren, melder om at det er feil på leveranseanlegget. Tekniker er underveis.

Melding vil oppdateres her på nettsidene når vi vet mer.

Styret, 21.02.18
Båndtvang året rundt

Påminnelse:
På sameiets felles- og uteområder og i Lørenparken er det båndtvang hele året.
Bruk pose og avlever denne i søppelkasser.

Styret 14.02.18


LED lyslist garasjeport er reparert

LED lyslist på garasjeport som i desember ble skadet ved påkjøring er nå skiftet.

Styret Løren Garasjelag 12.02.18
Karneval i Kanonhallen 13. februar

Trykk her for informasjon om karneval i Kanonhallen 13. februarStyret 19.01.18
Akefest lørdag 3.februar

Trykk her for å lese om akefest lørdag 3.februar

Styret 27.01.18
Ordinær sameiermøte Lørenplatået

Styret varsler om følgende viktige datoer:
Fredag 9. februar 2018: Frist for inkomne forslag til ordinært sameiermøte i sameiet Lørenplatået.
Onsdag 25. april 2018: Ordinørt sameiermøte i sameiet Lørenplatået. Innkalling sendes alle seksjonseiere iht. vedtektenes tidsfrister.
Evnt forslag sendes til lorenplataet@gmail.com (evnt per post til vår forretningsadresse)
Gi en tydelig beskrivelse av forslaget, samt forslag til beslutning
Vedtekter og ordensregler for vårt sameie finnes på vår hjemmeside.

Styret 22.01.18
Årsmøte Løren velforening

Trykk her for å lese informasjon fra Løren velforening og frist for å melde inn forslag til årsmøte.

Styret Løren velforening 25.1.18
Heisstans i Børsteveien 6 B

Kl. 16.00: Reparert og i drift

Kl. 10.40: Service er bestilt

Kl. 10.30: Sjekket og forsøkt restartet

Kl. 10.10: Melding om heisstans


Styret, 25.1.18
Link til aktiviterer på Løren

Hjemmesiden er oppdatert med link til siden Loren.no/aktiviteter på Løren. Trykk på logo øverst til høyre på sameiets nettside (bruker du mobil til å lese hjemmesiden; scroll helt ned for å komme til linken)

Styret januar 2018
Avlesningskjema energimålere eierskifte Techem

Oppdatert avlesningsskjema energimålere eierskifte Techem er lagt ut på hjemmesiden under "nyttig infomasjon". Skjema benyttes ved eierskifte. Det er ikke nødvendig å lese av målere annet enn ved eierskifte.
Styret 10.01.18

Vi minner om:
Løren Miljøstasjon


Bruk Løren miljøstasjon som ligger i Vekslerveien v/varemottaket til Meny.
Løren miljøstasjon tar imot mindre mengder av husholdningsavfall på størrelse med hva en selv kan bære med seg. Tilbudet er gratis og en kan bla levere:
 • Batterier, lysstoffrør og lyspærer
 • Farlig avfall
 • Glass- og metallemballasje
 • Keramikk/porselen
 • Klær og tekstiler til ombruk
 • Metall
 • Papp, papir og kartong
 • Små elektriske apparater
 • Plastproduker
 • Trevirke
Trykk her for mer informasjon

Styret januar 2018
Løren miljøstasjon har fått bedre skilting:
Vi minner om:
Søppelnedkast - husk å bruke pose med dobbel knute


En liten påminnelse om at alt som kastes i søppelnedkast må være i pose, som knytes igjen med dobbel knute. Ikke fyll posen helt, bruk heller flere poser. Når poser ikke går ned i søppelnedkast uten at du må presse den inn, da er det et tydelig signal til deg at du fyller for mye i posen, og at det er stor risiko for at du påfører skade på søppelavsuganlegget.
Papp og papir må deles opp i små biter. Ikke brette sammen papp da det setter seg fast i rørsystemet.
Lurer du på hva som kan kastes i søppelnedkast - se her Minner også om vår nabo - Løren miljøstasjon. Bruk den :-)
Styret januar 2018
Oppdatert 10 januar 2018
Innsamling av juletrær 09 januar kl 19

10 januar 2018
Som grundig informert om tidligere tar ikke Oslo Renholdsverk med seg henlagte trær. Men hele 40 trær var henlagt på oppsamlingssted. Takket være 3 gode naboer tok de ansvar og kastet disse trærne da innsamlingbil kom. Disse sparte sameiet for en stor regning. Vi synes ikke det er OK å slenge fra seg søppel og overlate til andre å rydde opp. Dette gjelder ikke bare trær, det gjelder hensetting av all type søppel. Du betaler gjennom økte fellesutgifter for at andre forsøpler. Vær en god nabo og si fra at forsøpling og ansvarsfraskrivelse ikke er ønskelig når du ser denne type adferd.

Oslo kommune samler inn juletrær. For vårt sameie er nærmeste hentepunkt Peter Møllers vei 6. Merk: en må personlig være tilstede når innsalingsbil kommer, henlagte trær tas ikke med. Se mer ved å trykke her.

Styret 03.01.18
God Jul og godt nytt år

Styret ønsker alle en riktig god Jul og et godt nytt år.
Er det en alvorlig feil med bygning som må ordnes umiddelbart kontakt vaktmester på vakttelefon.
Vi minner også om hjemmesiden hvor en finner svar på det aller meste under "nyttig informasjon" og vakthold/bomiljøkontakt tjenesten fra Securitas dersom en opplever uønsket adferd og/eller opplever utrygghet.
Styret 22.12.17
Utbedring av rør Peter Møllers vei 6 B
Fredag 15 des. klokken 10-15

Det skal utbedres skade på rør i Peter Møllers vei 6 B fredag 15 des kl 10-15

Det vil si at avløp ikke kan benyttes (hverken toalett, dusj eller vask på både bad og kjøkken) i dette tidsrommet : Førstkommende fredag 15 desember mellom kl 10-15.

Dette gjelder for Peter Møllers vei 6 B

Bruk av avløp i nevnte tidsrom vil medføre ytterlig skade på rør og medføre skader i egen og andres leilighet. Dersom du leier ut: sørg for at leietaker mottar denne beskjed og får bekreftelse på at informasjon er mottatt og forstått.

Styret 13.11.17

Garasjeport er reparert

Garasjeport er nå reparert etter påkjørsel. LED list er bestillingsvare og vil bli skiftet på et senere tidspunkt.
Styret Løren Garasjelag 11.12.17
Røykvarslerens dag 1.desember

1.desember er røykvarslerens dag. Advents- og juletiden er også stearinlystid hvor bruk kan føre til uønskede og farlige situasjoner - og i verste fall brann. Når sjekket du røykvarsleren din sist ? På røykvarslerdagen.no finner du flere brannverntips. Alle seksjoner har fått en hilsen levert på døren i forbindelse med røykvarslerens dag.

Styret 01.12.17
Referat fra bemerkningsmøte Peter Møllers vei 8-14

Sameiet har mottatt referat fra bemerkningsmøte Peter Møllers vei 8-14. Referat er lagt ut på hjemmesiden under "nyttig informasjon - planprosess utbygging rundt sameiet Lørenplataet.
Styret 01.12.17
Julegrantenning lørdag 25. november på kl 16 Løren Torg

Trykk her for å lese om julegrantenning på Løren torg lørdag 25. novemberStyret 03.11.17
Ny bark på uteområder

Uke 46 & 47 legges det ny bark på bedd / uteområder.Styret 16.11.17
Gassen er tilbake etter kortvarig avbrudd

Gassleveranse er felles for hele Løren. Det er meldt om at det har vært et strømbrudd, og som konsekvens ble gassen i anlegget på Løren slått av. Feilen skal nå være utbedret. Det kan være nødvendig med noen forsøk på å få pilotflamme til å tenne pga at gassledninger har vært tomme for gass.
Styret 14.11.17

Nabovarsel Løren Leir

Sameiet har mottatt nabovarsel vedr fradeling av eiendommer Løren leir. Varsel er lagt ut under fanen "nyttig informasjon - planprosess utbygging rundt sameiet lorenplataet - nabovarsel"

Styret 07.11.17
Utløst brannalarm 31/10

Utløst brannalarm 31/10 skyldtes at noen hadde "Halloween" røyk som ble brukt i oppgangen.
Vi må nok en gang presiserer at røykesensorer er og skal være sensitive. Sensorer reagerer på røyk, el-sigartetter, kunstig røyk, sterke kjemikaler, støv fra oppussing etc. Sameiet får faktura fra Brann og Redningsetaten på alle falske alarmer. Uforsiktighet er noe DU er med å betale for gjennom fellesutgifter.

Styret 03.11.17


Sinsen menighet er 60 år og inviterer flere arrangement

Sinsen meninghet er 60 år og inviterer til flere arrangement. Trykk her for å lese mer
Styret 25.10.17
Infoskjermer ute av drift

Våre infoskjermer er dessverre ute av drift, da vår leverandør har gått konkurs.

Det er derfor i tiden fremover ekstra viktig å følge med her på våre nettsider om viktig informasjon.

Løren Velforening jobber med mulige alternative løsninger/leverandører.Styret, 10.10.17

Malerarbeider er ferdig

Malermester Buer har nå ferdigstilt alt malerarbeid. Har du noe å utsette på malerarbeidet ber malermester Buer om at de får beskjed om dette innen 9. oktober. Trykk her for å sende e-post, merk e-posten med "Lørenplatået" i emnefeltet.

Styret 21.09.17
Varmeanlegg status - høsten er på vei

Høsten er på vei, og varmeanlegget tas i bruk i større grad utover. Det er noen viktige punkter å merke seg;

1) Vannbåren varme / radiatorer fungerer ikke på samme måte som en elektrisk ovn. Les mer om funksjonaliteten og hva du kan forvente av varmeanlegget i vårt informasjonsskriv fra mars i år - trykk her.
2) Temperaturen i varmeanlegget justerer seg automatisk i takt med temperaturen ute: kaldere ute = varmere i anlegget, slik at det opprettholdes komforttemperatur inne.
3) Det er kanskje nødvendig å lufte dine radiatorer. Egen luftenøkkel ble utdelt til alle seksjoner ved ombygging av anlegget i fjor høst.
4) Vi er kjent med at noen kan oppleve "pusting" i radiatorer. Arbeid pågår for å eliminere dette.
Styret, 21.09.17
Sykkelstasjon på Løren

Trenger du litt luft i dekkene eller å skru litt på sykkelen ? Nå har Løren fått egen sykkelstasjon med verktøy du trenger for å holde sykkelen i stand. Ved gangveien/passasjen fra Lørenveien til Lørenvangen (Brødfabrikken v/Baker Hansen) er det satt opp en sykkelstasjon som er offentlig tilgjengelig for alle Lørenbeboere.

Styret 21.09.17

Innskjerping av HMS regler - taktilgang

Innskjerping av HMS regler gjorde at sameiet i våres ikke lengre tilfredsstilte HMS krav for adgang til tak. Flere tiltak er derfor blitt gjennomført - trykk her for å se disse.Styret 21.09.17
Påminnelse:
Gasspeisservice 2017

Et sikkert tegn på at høsten er på vei er når det varsles om lovpålagt gasspeisservice.
For vårt sameie utføres dette i uke 38 & 39.
Informasjonsbrev og tider for hver seksjon finnes på sameiets hjemmeside under "nyttig informasjon-energi/fjernvarme/varmtvann/gass-grill og gass-gasspeisservice 2017" eller ved å trykke her.
På de samme sidene finnes også generell informasjon om gasspeis.
Merk ! Årlig lovpålagt gasspeisservice må utføres selv om peis ikke brukes.
Styret 28.08.17
Informasjon fra Løren velforening

I fjor gjennomførte Løren Velforening utskiftning av en del av lampene i parken, slik at det skulle bli hyggeligere å gå der på kveldstid. I tillegg ble det installert lys ved fotballbanen.
I år har Løren velforening tatt for seg området på vestsiden, gangveien mot Løren vest. Her ble lampene byttet til LED lamper langs hele gangveien fra Børsteveien og ned til Rema 1000 for noen uker siden. I tillegg er det lagt nytt gress enkelte steder og trær er blitt beskåret. Skråningen mot naboer Løren vest vil i løpet av høsten bli pent beplantet.
Styret Løren velforening 10.09.17
Ny vaktmesteravtale

Sameiet har inngått ny vaktmesteravtale.
Trykk her for mer informasjon

Styret 07.09.17
Video fra Løren og Peer Gynt Parken

Vi har lagt ut 2 nye videoer på høyre side på forsiden til sameiets hjemmeside.
1 video av Peer Gynt Parken og 1 video av Løren ovenfra. Ta en titt :-) (ser du via mobil/nettbrett finner du video nederst på siden)


Styret 20.08.17
Gratis utekino - E.T

Info fra Loren.no: Lørdag 2.september klokken 21:00 er det igjen duket for utekino i Lørenparken. Vi går høsten i møte med et eventyrlig gjensyn av storfilmen som bergtok oss alle på ´80-tallet, nemlig E.T. Se Loren.no for mer informasjon.

Styret 06.08.17
Stell av grøntareal uke 30

I uke 30 24-28/7) utføres det stell av grøntarealer på fellesområder.Styret 24.07.17.


Manglende varmtvann 6. juli

Manglende varmtvann noen timer torsdag 6. juli skyltes en feil i varmeleveransen fra Hafslund fjernvarme. En ventil hos Hafslund hadde låst seg i lukket posisjon.


Styret 06.07.17
Malearbeider av trepanel i full gang - pågår gjennom hele sommeren

Som tidligere varslet, vil arbeider med å male all lys trepanel i sameiet gjennomføres gjennom hele sommeren. Arbeidet er nå i full gang, og gjennomføres av Malermester Buer AS.

Nedenfor finner dere en estimert arbeidsplan for når nettopp din seksjon vil bli berørt, samt viktige ting hver enkelt må gjøre i forkant av arbeidet. Tidsplanen vil kunne justeres underveis, ettersom bla. været er en viktig parameter som spiller inn i prosessen. Det vil sendes ut varsling på epost ca. 3-4 dager før arbeidet starter hos deg, men ta dine forhåndsregler om du vet at du skal på ferie/reise bort.

Det er tre steg i prosessen, og det må tørke godt mellom hvert steg; Vask med høytrykksspyler, maling 1. strøk og maling 2. strøk. Det må påregnes inntil to ukers varighet på hvert sted. Adkomst til balkongen skjer via lift fra utsiden av bygget. Arbeidet gjennomføres hverdager kl. 7-18 og lørdager kl. 8-14.

Hva må du utføre i forkant av arbeidet?
 • Fjerne alt som er festet på/ved yttervegger, skillevegger og luftetårn
 • Fjerne alle løse gjenstander på balkongen (helst helt bort fra balkongen)
 • Ved arbeider i seksjoner over din, må det påregnes at vann kommer ned til deg (også inne ved veggen)
 • Alle vinduer og lufteluker mot balkongen må lukkes
 • Om noe settes igjen ute, må dette plasseres helt ute ved rekkverket og tildekkes, samt at det må gis god plass til å kunne klatre inn på balkongen fra lift
 • Vaskingen utføres med høytrykksspyler, og det må påregnes at alt på balkongen vil kunne bli vått
 • Det tas ikke ansvar for gjenstander som ikke er fjernet fra balkongen

Estimert tidsplan
(oppdateres forløpende her utover sommeren, sist oppdatert 13.7.17)

KUN 1. - 7. etasje:
 • Hus 2 - Kanonhallveien 66 A & B: uke 21 - 22 (24.5 - ca. 3.6)
 • Hus 4 - Kruttveien 12: uke 23 (6.6 - ca. 12.6)
 • Hus 1 - Børsteveien 6 A & B: uke 23 - 25 (9.6 - ca. 24.6)
 • Hus 3 - Børsteveien 4 A & B: uke 25 - 27 (22.6 - ca. 8.7)
 • Hus 7 - Børsteveien 2 A & B: uke 27 - 28 (3.7 - 14.7)
 • Hus 8 - Peter Møllers vei 6 B: uke 29 (11.7 - 19.7)
 • Hus 13 - Peter Møllers vei 6 A: uke 30 (15.7 - 25.7)
KUN 8. etasje:
 • Hus 1 - Børsteveien 6 A & B: uke 34 (seksjon 39 og 40)
 • Hus 3 - Børsteveien 4 A & B: uke 34 (seksjon 111 og 112)
 • Hus 7 - Børsteveien 2 A & B: uke 34 (seksjon 197 og 198)
 • Hus 8 - Peter Møllers vei 6 B: uke 34 (seksjon 221)
 • Hus 13 - Peter Møllers vei 6 A: uke 34 (seksjon 244)
Datoer i rødt er bekreftede datoer for oppstart på det enkelte hus.. For 8. etasje er balkonger ferdig malt. Det er terrasse/luftetårn som gjenstår å utbedre/male.

Når maskeringstape er fjernet, betyr dette at arbeidet er ferdig hos deg.

Av tids- og logistikkutfordringer ble det ikke mulig å bestille maling av tak/vegger i denne prosessen.

Takk for at du samarbeider i dette viktige vedlikeholdsarbeidet - vi håper alle blir fornøyd med resultatet.
Styret, oppdatert 13.07.17
Utløst brannalarm lørdag 17 juni kl 09:52

Årsak til utløst brannalarm 17 juni kl 09:52 var rusing av et kjøretøy i garasjen med påfølgende mye eksos/røyk. Røyk ble detektert i sone 1, med påfølgende utløst brannalarm og alle branndører i garasjen ble lukket. I alle andre soner pep det kun i brannmannspanel i 1. etg. Brannvesen var på plass i løpet av 6 minutter. Brannalarmanlegget fungerte som det skal, og dette er en påminnelse til alle om at røyking i garasje og "mekking" av kjøretøy i garasje ikke må forekomme.
Lurer du på hvordan brannalarmanlegget er inndelt og funksjonsbeskrivelse ? Se hjemmesiden under brannvern.
Styret 19.06.17
Energiavregning 2016 er nå klar

Energiavregningen for forbruk varme, varmtvann, strøm og evt. gass er nå klar for 2016. Denne sendes ikke ut på papir, men er tilgjengelig via Beboerportal på www.techem.no.

Informasjon om tilgang til Beboerportalen til Techem ble sendt ut sammen med avregningen i fjor. Har du ikke mottatt dette, eller ikke kan finne denne igjen, kontakt kundeservice hos Techem - telefon 22021459, eller kundeservice@techem.no (få med navn, adresse, seksjonsnr. og teksten "Techem 0510/00288").

Når du har aktiveringskoden for Beboerportalen klar, se fremgangsmåte for registrering her. Husk at du nå kan følge løpende med på forbruk av varme og varmtvann via Brukerportalen.

Det beløp du enten har til gode eller til betaling vil komme sammen med faktura for fellesutgifter for august. Ny sum for a-konto energi er justert fra og med denne samme fakturaen - her er beløpet tilpasset forbruket fra siste året.
Styret, 19.06.17
Unik mulighet - garasjeplasser til salgs

Som en helt unik engangsmulighet, kan du nå sikre deg en (ekstra) p-plass i Løren Garasjelag. Begrenset antall plasser og førstemann til mølla gjelder...

For mer informasjon se sidene til Løren Garasjelag


Løren Garasjelag 14.06.17
Påminnelse:
Har du husket rense sluk på balkong/terrasse/markterasse ?


Vi minner om at alle sluk og nedløpsrør på din terrasse/balkong/markterrasse må renses regelmessig.

De siste ukers regnvær med til dels store nedbørsmengder er en påminnelse av viktigheten det er å rense sluk for å forebygge og unngå skader på bygningsmassen vår.

Sameiets vedtekter pålegger seksjonseier å utføre dette - med andre ord er dette noe du som seksjonseier er pålagt å utføre jevnlig.

Usikker på hvor sluk er plassert på din balkong/terrasse/markterrasse - se bildeeksempler vedlagt her.

Styret , påminnelse 19.06.17
Boning av gulv starter uke 23

For å ha så pent inngangsparti som mulig og for å ta vare på gulvbelegg, er boning av gulv i underetasje, 1 etasje og 2 etasje bestillt utført i juni. Arbeidet starter i uke 23 (5 juni).

Trykk her for tidsplan til hver oppgang.
Styret , oppdatert 19.06.17

Måkejagere er montert

Som et tiltak for å fjerne/hindre måker på tak er det montert 4 stk måkejakere på tak tilhørende sameiet. For å ha størst mulig effekt vil de være montert i noen uker, før de demonteres og settes opp igjen neste vår.
19/6:
Erfaring har vist at måkejager på tak av Kanonhallveien 66 og Børsteveien 4 må justeres slik at de ikke setter seg fast/slites løs. Dette justers til neste gang måkejagere settes opp.

Styret, oppdatert 19.06.17
Fuglepigger er montert

På svalgangshus (hus 5 & 6, Kruttveien 2-10 & 11-15) er det montert fuglepigger for å forhindre at fugler setter seg på fasaden, med tilhørende nedgrisning nedover i etasjene.

Styret 14.06.17
Takk for samarbeid ifm med oppmerking av parkeringsplasser i garasjeanlegget.

Takk for samarbeidet ifm oppmerking av parkeringsplasser i garasjeanlegget. Vi håper og tror alle er enige om at resultatet ble vellykket.Styret Løren Garasjelag14 .06.17


Lek med høylytt skriking/sparking av ball mot vegg.

Styret har fått flere tilbakemeldinger på utagerende lek med høylytt skriking og sparking av ball mellom bygninger som medfører en del støy. Husk at lyden forplanter seg mellom og oppover i bygningene og lett kan oppleves som sjenerende. Foreldre bes følge med på sine barn og minne de på at de benytter den flotte Lørenparken som lekeområde. Vi har alle et ansvar for at vi beholder den gode trivselen og bomiljøet vi har, at alle beboere trives og at alle tar hensyn til hverandre.
Styret 09.05.17
Planprosess utbygging rundt sameiet Lørenplatået

Hjemmesiden er oppdatert med en ny side "nyttig informasjon - planprosess utbygging rundt sameiet Lørenplatået". Der finnes link til utbygginger på Løren i nærheten av sameiet Lørenplatået.Styret 23.04.17
Innkalling og referat til sameiermøte

Innkalling og referat til sameiermøte 2017 er lagt ut på hjemmesiden under "nyttig informasjon - sameiermøte"


Styret 23.04.17
Ny rammeavtale om dekkhotell og bilvask

Løren Velforening har signert ny rammeavtale om dekkhotell/dekkskift med Mittdekkhotell - Økern. Avtalen gir også tilgang til bla. bilvask til meget gunstige betingelser (40-50% rabatt).

Les mer om avtalen her.
Styret, 17.04.17
Utbedring av kosmetiske frostskader

Det er bestilt utbedring av kosmetiske frostskader på enkelte inngangspartier.
Styret 04.04.17
Utbedring av flassing/avskaling på fasade

Utbedring av diverse flassing/avskaling på overgang mellom murpuss og murstein på fasade er bestilt.

Styret 04.04.17
Bomiljø og naboskap - inforskriv

Alle beboere har fått tilsendt et informasjonsskriv om bomiljø og naboskap - har du ikke lest det, kan det leses ved å trykke her.
Styret 20.03.17

Ny rammeavtale Løren velforening - Fargerike Alnabru

Løren velforening har inngått ny rammeavtale med Fargerike Alnabru for beboere på Løren som er tilknyttet Løren velforening. Se mer under "nyttig informasjon - rabattavtaler / rammeavtaler"


Løren velforening 10.03.17
Nye lys i Lørenparken

Løren velforening har investert i nye flotte energieffektive LED-lamper langs gangveiene i parken. De har også satt opp lyskastere ved kunstgressbanen. Vi gleder oss over trygge og godt opplyste gangveier og park til glede for alle.
Les mer på loren.no

Styret 01.12.16
Påminnelse:
Mørk/defekt lampe i oppgangen din ?


Er det en mørk/defekt lampe i oppgangen din ? Vi minner om at vaktmester ikke lenger går kontrollrunder for å se etter mørke/defekte lamper. Ved mørk/defekt lampe - fyll i skjema på hjemmesiden for å melde fra - melding går direkte til vaktmester.

Styret 15.11.16
Utleie av seksjon

Ved utleie av seksjon er det noen ting som en bør husker på.
Det er derfor utarbeidet en egen siden under "nyttig informasjon - utleie av seksjon" med tips og veiledning du som seksjonseier bør være klar over, samt hva du plikter å følge/informere om. Vi håper dette er til hjelp for alle parter.
Styret 15.11.16
Opprydding på balkonger og terrasser

Sameiet ønsker å påpeke at en når en bor tett må en ta hensyn. Oppbevaring av «skrot» på balkonger virker sjenerende for andre og skjemmer vårt bomiljø. Balkonger og terrasser på bakkeplan er ikke en utebod hvor det kan oppbevares treningsapparater, sykler, gamle barnevogner, møbler, telt, pappesker, frysere, garderobeskap etc. Balkonger og terrasser er til for vanlige utemøbler. Vis hensyn til dine medboere og rydd opp. Beboere på bakkeplan bes for øvrig samle sammen barns leker etter bruk, slik at disse ikke ligger strødd.

Se hjemmesiden for godkjente fasadeløsninger

Styret 15.11.16

Årlig kontroll av brannalarmanlegg - resultat

Årlig kontroll av brannalarmanlegg ble varslet i forkant her på hjemmesiden og ble utført torsdag 25 august.
Styrets fokus på brannvern de siste årene har nå båret frukter. Sameiet har ikke lenger noen avvik eller anbefalinger. I tillegg har det vært uanmeldt kontroll utført av brannvesenet. Også denne uten anmerkninger på brannsikkerheten i sameiet.

Styret 31.08.16
Myndighetspålagt heiskontroll

I august ble det utført myndighetspålagt heiskontroll av sameiets 12 heiser. Denne kontrollen er i tillegg til årlig service som også må utføres.

Styret 25.08.16

Er det lenge siden du rengjorde avtrekksviften på kjøkkenet ?

Er du klar over at filter til kjøkkenviften skal/bør rengjøres 1 gange pr måned?

Filter og filterduk rengjøres med varmt vann og oppvaskmiddel. Filter kan også vaskes i oppvaskmaskin. Jevnlig renhold påvirker levetid til vifte og er et viktig brannforebyggende tiltak.

For mer informasjon trykk her
Styret 22.08.16
Hundene på Løren har fått egen Facebook-gruppe.

"Hundene på Løren" har nå fått egen Facebook-gruppe.

Initiativtaker til «Hundene på Løren» er Helle Forsberg Holmstrøm. Gruppen ble startet for å få til flere fellesaktiviteter og mer sosialisering for hundene på Løren.
Styret 22.08.16
Gjerde over tak på garasjenedkjørsel er byttet ut

Gjerde over tak på garasjenedkjørsel er byttet ut for å tilfredstille HMS krav til sameiet.


Styret 04.08.16
Fartsdemper ved garasjeutkjørsel Peter Møllers vei 6

Sameiet Lørenplatået og sameiet/boretslaget Lørenkvartalet har tidligere tatt kontakt med bymiljøetaten og etterlyst tiltak som reduserer farten i Peter Møllers vei samt øker sikkerheten ved inn/utkjøring til garasjeanlegget.
Det er gledelig å melde at dette nå har båret frukter i form av det er anlagt fartsdemper i Peter møllers vei 6 ved garasjeutkjørsel. Vi håper dette vil være et godt bidrag til mindre trafikkstøy og økt sikkerhet.

Styrene i Lørenplatået, Lørenkvartalet
og Løren Garasjelag 20.05.16
Påminnelse om korrekt søppelhåndtering

Å sette fra seg søppel ved nedkastene er ikke forenlig med hvordan vi ønsker det i vårt nærområde. I tillegg til fugler som sprer matavfall påfører det sameiet ekstra kostnader - som alle er med å betale via fellesutgifter.
Trykk her for å lese om korrekt bruk av søppelnedkast
For informasjon om Løren miljøstasjon trykk her

Styret 10.06.15

 
 
 
 
Rammeavtale elektriske arbeider for alle i Løren Velforening

Løren Velforening har signert en rammeavtale for elektriske arbeider, på vegne av alle sine medlemmer. Avtalen kan også benyttes av beboere i de tilknyttede sameiene/ borettslagene. EDA Elektro Data tilbyr alt av tjenester innenfor svak- og sterkstrøms-installasjoner, samt elektrisk materiell knyttet til dette.


Avtalt pris for arbeid, er kr. 687,50/time inkl. mva.
Oppmøte/bil tilkommer med kr. 250,- inkl. mva. pr. oppdrag.

Kontakt: EDA Elektro Data Romerike AS v/ Kim Gard Kristoffersen, kim.kristoffersen@eda.no, mobil: 934 15 120
Styret, 15.04.16
Påminnelse:
Vær oppmerksom på hvem en slipper inn - ta forhåndsregler


Styret er blitt gjort kjent med at personer som ikke hører hjemme i vårt sameie ringer på dørcallinganlegget og oppgir forskjellige grunner til at en bør slipp de inn. De stopper en også og ber om at en hjelper de inn i oppganger/bodganger da de har mistet/glemt nøkkel etc.
Vi minner om viktigheten av å IKKE slippe inn personer en ikke kjenner godt (inkl levering av matkasser på vegne av nabo leverandør sier de ikke får tak i)
Opplever en mistenkelig oppførsel minner vi om tjenesten vakthold/bomiljøkontakt Securitas.
Styret 31.01.16
Hensatt søppel - si fra

Flere ganger i uken er det "noen" som plasserer søppelet sitt ved nedkast til Børsteveien 2 B og 4 A. Dette koster sameiet dyrt å rydde opp i, og disse kostnadene fordeles på alle i form av fellesutgifter. Det er ikke ok at noen ytterst få oppfører seg slik og påfører alle andre utgifter. Sameiet bøtelegger kjent forsøpler. Ser du hvem som gjør dette, si fra til vedkommende og/eller til styret slik at vi kan få slutt på dette og opprettholder vårt gode bomiljø.
Vi minner om Løren miljøstasjon og komprimatorbil.
Styret 31.01.16
Godt nyttår! - Nye TV- og internett-tjenester

2016 er starten på et nytt TV- og internettkapittel for oss i Sameiet Lørenplatået.

Fra i dag, 1. januar 2016, er nye tjenester aktivert på de nye fiberlinjene - mer informasjon kan leses her.

Styret 01.01.16
Bekreftelse på fellesutgifter til arbeidsgiver eller revisor

Ved å trykke her får du bekreftelse på internettandel av fellesutgifter dersom du trenger dokumentasjon på dette til arbeidsgiver eller revisor

Styret 01.12.15
Melding om på feil og mangler i sameiet

Vi minner om at feil og mangler i sameiet meldes til sameiet. Utover faste oppdrag utfører vaktmester kun oppdrag gitt av styret. Mailadresse til sameiet er lorenplataet@gmail.com.
På forsiden til sameiet finner en også link til flere feilmeldingsskjemaer / tjenesteskjemaer, disse skal brukes :-) Se hjemmesiden for faste tjenester vaktmester utfører og frekvens på disse.
Styret 02.11.15
Oppbevaring av gassbeholdere i boder

Nå som de fleste har avsluttet grillsesongen, minner vi om at gassbeholdere ikke kan oppbevares i boder. Dette er et forbud fra DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
Styret 02.11.15
Utskifting av dørvriderer og vedlikehold av dører og dørpumper

Dørvridere på lilla dører er utsatt for til dels stor slitasje og det har vært episoder hvor dørvridere har falt av, med det resultat at en ikke har fått åpnet dører. I tillegg til at det er til ulempe for de som opplever dette har det også medført blokkering av rømningsveier. På bakrunn av dette er derfor alle dørvridere på lilla dører skiftet ut i tillegg til at alle dører og dørpumper er justert og smurt opp.
Styret 19.10.15
Vedlikehold av fasade Peter Møllers vei 6

Utbedring/vedlikehold av fasade ved overgangen mellom teglstein og mur i Peter Møllers vei 6 A og 6B ble utført i uke 42.Styret 19.10.15
Nytt returpunkt for glass og metall i tillegg til Løren miljøstasjon

Et nytt returpunkt for glass og metall er etablert i Lørenveien v/bussholdeplassen. Vi minner om Løren miljøstasjon i vekslerveien som tar imot mange typer avfall. Se "nyttig informasjon - Løren miljøstasjon eller trykk her for å lese om hva en kan kaste og åpningstider til Løren miljøstasjon
Styret 19.10.15
Leie av parkeringsplass for bil og motorsykkel

Trenger du å leie parkeringplass til din bil eller motorsykkel ?
På Løren Garasjelag sin hjemmeside er det egen side hvor en kan se andre seksjonseiere sine p-plasser for bil som leies ut. Løren Garasjelag har også egen side hvor en leier ut p-plasser til motorsykler/mopeder.
Styret i Løren Garasjelag 31.08.15
Facebook bytte-ring for Lørenbebeoere

Kjenner du til facebook grupen:
bytte-ring for oss som bor på Løren i Oslo?
Her kan en bytte og gi bort gjenstander, sportsutstyr, møbler o.l, eller tilby/be om tjenster fra en god nabo (f.eks. barnevakt, dyrepass, låne bil, ta inn post, vanne plantene i ferien, osv.) Adressen er: http://www.facebook.com/groups/loerennabotjenester/
Styret 20.03.15
Vi minner om: Korrekt bruk av søppelnedkast

I 2014 hadde vi hatt 53 "propper" i søppelavsugsystemet. Renovasjonsetaten melder om at de nå skjerper inn rutiner og at fremtidige "propper" må utbedres av sameiet. Dette vil medføre ekstra store kostnader for sameiet, i tillegg til at søppelnedkast må stenges i kortere eller lengre perioder.
Trykk her for å lese om korrekt bruk av søppelnedkast. Husk at all søppel skal i pose som knyttes med dobbelknute.
Styret 20.03.15
Førstehjelpsfilmer og interaktive animasjoner

I våres var det en episode hvor en beboer falt om og trengte førstehjelp. Denne episoden gjorde at flere beboer i ettertid uttrykte ønske om å kunne lære mer om førstehjelp.
Alle beboere har nå gratis tilgang til førstehjelpsfilmer og interaktive animasjoner døgnet rundt via Altibox. Beboere kan selv svare på spørsmål ved å trykke på knapper på fjernkontrollen. Les mer her
Styret


Oppbevaring i brannsluser, oppganger og svalganger.

Det er strenge brannkrav til våre bygninger. Vi minner om at det ikke skal oppbevares noe i brannsluser, oppganger, svalganger under trapper eller på parkeringsplass/ i garasje. Dette gjelder også barnevogner og sykler. Vaktmester har som instruks å fjerne gjenstander som er lagret i felleområder uten varsel. Hensatte gjenstander faktuerers seksjonseier ihht sameiets praksis. (inkl sykler og barnevogner).

Hjelp oss å opprettholde vårt gode bomiljø og brannsikre bygninger til glede for alle.

Styret


Unngå skade på lås til inngangsdør

For å unngå skade på lås til inngangsdører, minner vi om å bruke håndtak når dør åpnes.
Låsesylinder tåler ikke at en vrir nøkkel rundt og drar opp dør ved å trekke i nøkkel når den står i låsen.
Styret
Viktig melding om bruk av heis og heisnøkkel

Viktig melding til deg som er på flyttefot, eller rett og slett skal ha mange og store ting inn i heisen.
Dersom heisdøren holdes åpen med makt, vil heisen etter kort tid stoppe helt opp. Eneste måten å da få den igang igjen, er å tilkalle heismontør - med de ulemper det er å ha heisen ute av funksjon, samt store kostnader for sameiet ved tilkalling av heismontør.
Det finnes en enkel løsning, heisnøkkel; les mer om det her
Styret


-----------------------------------------

Trykk på teksten Løren, hva skjer i nabolaget for å se aktiviteter på Løren

-----------------------------------------

Tips en venn om hjemmesiden

Livet på Løren
- en reklamefilm fra Selvaag Bolig