Siste nytt


Malearbeider av trepanel i full gang - pågår gjennom hele sommeren

Som tidligere varslet, vil arbeider med å male all lys trepanel i sameiet gjennomføres gjennom hele sommeren. Arbeidet er nå i full gang, og gjennomføres av Malermester Buer AS.

Nedenfor finner dere en estimert arbeidsplan for når nettopp din seksjon vil bli berørt, samt viktige ting hver enkelt må gjøre i forkant av arbeidet. Tidsplanen vil kunne justeres underveis, ettersom bla. været er en viktig parameter som spiller inn i prosessen. Det vil sendes ut varsling på epost ca. 3-4 dager før arbeidet starter hos deg, men ta dine forhåndsregler om du vet at du skal på ferie/reise bort.

Det er tre steg i prosessen, og det må tørke godt mellom hvert steg; Vask med høytrykksspyler, maling 1. strøk og maling 2. strøk. Det må påregnes inntil to ukers varighet på hvert sted. Adkomst til balkongen skjer via lift fra utsiden av bygget. Arbeidet gjennomføres hverdager kl. 7-18 og lørdager kl. 8-14.

Hva må du utføre i forkant av arbeidet?
 • Fjerne alt som er festet på/ved yttervegger, skillevegger og luftetårn
 • Fjerne alle løse gjenstander på balkongen (helst helt bort fra balkongen)
 • Ved arbeider i seksjoner over din, må det påregnes at vann kommer ned til deg (også inne ved veggen)
 • Alle vinduer og lufteluker mot balkongen må lukkes
 • Om noe settes igjen ute, må dette plasseres helt ute ved rekkverket og tildekkes, samt at det må gis god plass til å kunne klatre inn på balkongen fra lift
 • Vaskingen utføres med høytrykksspyler, og det må påregnes at alt på balkongen vil kunne bli vått
 • Det tas ikke ansvar for gjenstander som ikke er fjernet fra balkongen

Estimert tidsplan (oppdateres forløpende her utover sommeren) -
OBS: gjelder KUN 1. - 7. etasje:
 • Hus 2 - Kanonhallveien 66 A & B: uke 21 - 22 (24.5 - ca. 3.6)
 • Hus 4 - Kruttveien 12: uke 23 (6.6 - ca. 12.6)
 • Hus 1 - Børsteveien 6 A & B: uke 23 - 25 (9.6 - ca. 24.6)
 • Hus 3 - Børsteveien 4 A & B: uke 25 - 27 (22.6 - ca. 8.7)
 • Hus 7 - Børsteveien 2 A & B: uke 28 - 29 (ca. 10.7 - 22.7)
 • Hus 8 - Peter Møllers vei 6 B: uke 30 - 31 (ca. 24.7 - 2.8)
 • Hus 13 - Peter Møllers vei 6 A: uke 31 - 32 (ca. 2.8 - 12.8)
 • For 8. etasje i alle hus: Utføres etter at ovennevnte arbeider er utført. Vi kommer tilbake med nærmere tidsangivelse for disse arbeidene. Dette pga. behov for en større lift og at noe skadet treverk skal skiftes på luftetårnene.
Datoer i rødt er bekreftede datoer for oppstart på det enkelte hus..

Når maskeringstape er fjernet, betyr dette at arbeidet er ferdig hos deg.

Av tids- og logistikkutfordringer ble det ikke mulig å bestille maling av tak/vegger i denne prosessen.

Takk for at du samarbeider i dette viktige vedlikeholdsarbeidet - vi håper alle blir fornøyd med resultatet.
Styret, oppdatert 19.06.17
Utløst brannalarm lørdag 17 juni kl 09:52

Årsak til utløst brannalarm 17 juni kl 09:52 var rusing av et kjøretøy i garasjen med påfølgende mye eksos/røyk. Røyk ble detektert i sone 1, med påfølgende utløst brannalarm og alle branndører i garasjen ble lukket. I alle andre soner pep det kun i brannmannspanel i 1. etg. Brannvesen var på plass i løpet av 6 minutter. Brannalarmanlegget fungerte som det skal, og dette er en påminnelse til alle om at røyking i garasje og "mekking" av kjøretøy i garasje ikke må forekomme.
Lurer du på hvordan brannalarmanlegget er inndelt og funksjonsbeskrivelse ? Se hjemmesiden under brannvern.
Styret 19.06.17
Energiavregning 2016 er nå klar

Energiavregningen for forbruk varme, varmtvann, strøm og evt. gass er nå klar for 2016. Denne sendes ikke ut på papir, men er tilgjengelig via Beboerportal på www.techem.no.

Informasjon om tilgang til Beboerportalen til Techem ble sendt ut sammen med avregningen i fjor. Har du ikke mottatt dette, eller ikke kan finne denne igjen, kontakt kundeservice hos Techem - telefon 22021459, eller kundeservice@techem.no (få med navn, adresse, seksjonsnr. og teksten "Techem 0510/00288").

Når du har aktiveringskoden for Beboerportalen klar, se fremgangsmåte for registrering her. Husk at du nå kan følge løpende med på forbruk av varme og varmtvann via Brukerportalen.

Det beløp du enten har til gode eller til betaling vil komme sammen med faktura for fellesutgifter for august. Ny sum for a-konto energi er justert fra og med denne samme fakturaen - her er beløpet tilpasset forbruket fra siste året.
Styret, 19.06.17

Offentlig ettersyn av planforslag Peter Møllers vei 8-14

Oslo kommune har lagt ut planforslag fra utbygger for Peter Møllers vei 8-14 (altså på nordsiden av vårt sameie - langs hele Børsteveien). Frist for uttalelser er 14.8.17.

På sidene til Oslo kommune kan man komme med individuelle tilbakemeldinger, og alle står fritt til å gjøre dette. Samtidig vil styret sammenstille et brev på vegne av sameiet og Løren velforening - du kan derfor sende dine innspill til oss (innen 1.8.17) for å få dette med i dette felles brevet. Send da til oss på lorenplataet@gmail.com.

Dokumentene i saken finner du her:

Styret, 19.06.17
Unik mulighet - garasjeplasser til salgs

Som en helt unik engangsmulighet, kan du nå sikre deg en (ekstra) p-plass i Løren Garasjelag. Begrenset antall plasser og førstemann til mølla gjelder...

For mer informasjon se sidene til Løren Garasjelag


Løren Garasjelag 14.06.17
Påminnelse:
Har du husket rense sluk på balkong/terrasse/markterasse ?


Vi minner om at alle sluk og nedløpsrør på din terrasse/balkong/markterrasse må renses regelmessig.

De siste ukers regnvær med til dels store nedbørsmengder er en påminnelse av viktigheten det er å rense sluk for å forebygge og unngå skader på bygningsmassen vår.

Sameiets vedtekter pålegger seksjonseier å utføre dette - med andre ord er dette noe du som seksjonseier er pålagt å utføre jevnlig.

Usikker på hvor sluk er plassert på din balkong/terrasse/markterrasse - se bildeeksempler vedlagt her.

Styret , påminnelse 19.06.17
Boning av gulv starter uke 23

For å ha så pent inngangsparti som mulig og for å ta vare på gulvbelegg, er boning av gulv i underetasje, 1 etasje og 2 etasje bestillt utført i juni. Arbeidet starter i uke 23 (5 juni).

Trykk her for tidsplan til hver oppgang.
Styret , oppdatert 19.06.17

Måkejagere er montert

Som et tiltak for å fjerne/hindre måker på tak er det montert 4 stk måkejakere på tak tilhørende sameiet. For å ha størst mulig effekt vil de være montert i noen uker, før de demonteres og settes opp igjen neste vår.
19/6:
Erfaring har vist at måkejager på tak av Kanonhallveien 66 og Børsteveien 4 må justeres slik at de ikke setter seg fast/slites løs. Dette justers til neste gang måkejagere settes opp.

Styret, oppdatert 19.06.17
Fuglepigger er montert

På svalgangshus (hus 5 & 6, Kruttveien 2-10 & 11-15) er det montert fuglepigger for å forhindre at fugler setter seg på fasaden, med tilhørende nedgrisning nedover i etasjene.

Styret 14.06.17
Takk for samarbeid ifm med oppmerking av parkeringsplasser i garasjeanlegget.

Takk for samarbeidet ifm oppmerking av parkeringsplasser i garasjeanlegget. Vi håper og tror alle er enige om at resultatet ble vellykket.Styret Løren Garasjelag14 .06.17


Lek med høylytt skriking/sparking av ball mot vegg.

Styret har fått flere tilbakemeldinger på utagerende lek med høylytt skriking og sparking av ball mellom bygninger som medfører en del støy. Husk at lyden forplanter seg mellom og oppover i bygningene og lett kan oppleves som sjenerende. Foreldre bes følge med på sine barn og minne de på at de benytter den flotte Lørenparken som lekeområde. Vi har alle et ansvar for at vi beholder den gode trivselen og bomiljøet vi har, at alle beboere trives og at alle tar hensyn til hverandre.
Styret 09.05.17
Planprosess utbygging rundt sameiet Lørenplatået

Hjemmesiden er oppdatert med en ny side "nyttig informasjon - planprosess utbygging rundt sameiet Lørenplatået". Der finnes link til utbygginger på Løren i nærheten av sameiet Lørenplatået.Styret 23.04.17
Innkalling og referat til sameiermøte

Innkalling og referat til sameiermøte 2017 er lagt ut på hjemmesiden under "nyttig informasjon - sameiermøte"


Styret 23.04.17
Ny rammeavtale om dekkhotell og bilvask

Løren Velforening har signert ny rammeavtale om dekkhotell/dekkskift med Mittdekkhotell - Økern. Avtalen gir også tilgang til bla. bilvask til meget gunstige betingelser (40-50% rabatt).

Les mer om avtalen her.
Styret, 17.04.17
Utbedring av kosmetiske frostskader

Det er bestilt utbedring av kosmetiske frostskader på enkelte inngangspartier.
Styret 04.04.17
Utbedring av flassing/avskaling på fasade

Utbedring av diverse flassing/avskaling på overgang mellom murpuss og murstein på fasade er bestilt.

Styret 04.04.17
Sidene til Løren Garasjelag er oppdatert

Sidene til Løren Garasjelag er oppdatert med informasjon om kameraovervåkning og informasjon om vårens garasjevask.
Styret Løren Garasjelag 21.03.17
Bomiljø og naboskap - inforskriv

Alle beboere har fått tilsendt et informasjonsskriv om bomiljø og naboskap - har du ikke lest det, kan det leses ved å trykke her.
Styret 20.03.17

Påminnelse:
Søppelnedkast - husk å bruke pose med dobbel knute


En liten påminnelse om at alt som kastes i søppelnedkast må være i pose, som knytes igjen med dobbel knute. Ikke fyll posen helt, bruk heller flere poser. Når poser ikke går ned i søppelnedkast uten at du må presse den inn, da er det et tydelig signal til deg at du fyller for mye i posen, og at det er stor risiko for at du påfører skade på søppelavsuganlegget.
Papp og papir må deles opp i små biter. Ikke brette sammen papp da det setter seg fast i rørsystemet.
Lurer du på hva som kan kastes i søppelnedkast - se her Minner også om vår nabo - Løren miljøstasjon. Bruk den :-)

NB!
Renovasjonsetaten har varslet at de vil utføre uanmeldte kontroller av innlevert avfall med hensyn til kildesortering. Ved store avvik i kildesortering har renovasjonsetaten varslet en mulig økning av renovasjonavgiften for sameiet.
Styret 10.03.17
Ny rammeavtale Løren velforening - Fargerike Alnabru

Løren velforening har inngått ny rammeavtale med Fargerike Alnabru for beboere på Løren som er tilknyttet Løren velforening. Se mer under "nyttig informasjon - rabattavtaler / rammeavtaler"


Løren velforening 10.03.17
Hva skjer på Løren

Trykk her for å se hva som skjer på Løren eller gå til til "nyttig informasjon - hva skjer på Løren".

Styret 02.12.16

Nye lys i Lørenparken

Løren velforening har investert i nye flotte energieffektive LED-lamper langs gangveiene i parken. De har også satt opp lyskastere ved kunstgressbanen. Vi gleder oss over trygge og godt opplyste gangveier og park til glede for alle.
Les mer på loren.no

Styret 01.12.16
Røykvarslerens dag 01.desember

Adventstid er også stearinlystid hvor bruk kan føre til uønskede og farlige situasjoner - og i verste fall brann. Bruk 1. desember for å optimalisere brannsikkerheten i leiligheten din.

5 gode råd:

1. Ha minimum én fungerende røykvarsler i hver etasje, jfr. kravet i nye forebyggendeforskrifter gjeldene fra 01. januar 2016. Brannvesenet anbefaler optiske seriekoblede røykvarslere.

2. Røykvarslere monteres i taket, minimum 50 cm fra vegg. Røykvarslere skal ikke monteres i nærheten av luftluker eller ventilasjon.

3. For at en røykvarsler skal fungere optimalt må den rengjøres samt ha fungerende batteri eller strømkapasitet. Rengjør røykvarsleren 1-2 ganger i året og bytt batteri årlig.

4. Lys kan brenne ned fortere enn du tror på grunn av trekk eller feil med lyset. Lysholdere kan også sprekke og lyset falle ned. En brann kommer fort ut av kontroll. Sørg derfor for å være til stede i rom der det er tente lys, slik at du oppdager et eventuelt branntilløp tidlig.

5. Sørg for at filter over komfyr vaskes jevnlig - det er et viktig brannforebyggende tiltak.

Se gjerne www.sikkerhverdag.no/brann for mer informasjon rundt brannsikkerhet i hjemmet.

Styret 01.12.16
Påminnelse:
Mørk/defekt lampe i oppgangen din ?


Er det en mørk/defekt lampe i oppgangen din ? Vi minner om at vaktmester ikke lenger går kontrollrunder for å se etter mørke/defekte lamper. Ved mørk/defekt lampe - fyll i skjema på hjemmesiden for å melde fra - melding går direkte til vaktmester.

Styret 15.11.16
Utleie av seksjon

Ved utleie av seksjon er det noen ting som en bør husker på.
Det er derfor utarbeidet en egen siden under "nyttig informasjon - utleie av seksjon" med tips og veiledning du som seksjonseier bør være klar over, samt hva du plikter å følge/informere om. Vi håper dette er til hjelp for alle parter.
Styret 15.11.16
Opprydding på balkonger og terrasser

Sameiet ønsker å påpeke at en når en bor tett må en ta hensyn. Oppbevaring av «skrot» på balkonger virker sjenerende for andre og skjemmer vårt bomiljø. Balkonger og terrasser på bakkeplan er ikke en utebod hvor det kan oppbevares treningsapparater, sykler, gamle barnevogner, møbler, telt, pappesker, frysere, garderobeskap etc. Balkonger og terrasser er til for vanlige utemøbler. Vis hensyn til dine medboere og rydd opp. Beboere på bakkeplan bes for øvrig samle sammen barns leker etter bruk, slik at disse ikke ligger strødd.

Se hjemmesiden for godkjente fasadeløsninger

Styret 15.11.16

Vedlikehold av grøntarealer

Klipp og vedlikehold av grøntarealer utføres i disse dager. Arbeidet gjøres både manuelt og maskinelt. Noe støy fra maskiner må påregnes på dagtid.
Styret 19.10.16

Årlig kontroll av brannalarmanlegg - resultat

Årlig kontroll av brannalarmanlegg ble varslet i forkant her på hjemmesiden og ble utført torsdag 25 august.
Styrets fokus på brannvern de siste årene har nå båret frukter. Sameiet har ikke lenger noen avvik eller anbefalinger. I tillegg har det vært uanmeldt kontroll utført av brannvesenet. Også denne uten anmerkninger på brannsikkerheten i sameiet.

Styret 31.08.16
Myndighetspålagt heiskontroll

I august ble det utført myndighetspålagt heiskontroll av sameiets 12 heiser. Denne kontrollen er i tillegg til årlig service som også må utføres.

Styret 25.08.16

Utbedring av garasjeport

Slitasjeskade på garasjeport/list er utbedret sammen med noen andre justeringer.
Det er kommet noen meldinger om at sensor for å åpne garasjeport ved utkjørsel ikke registrer kjøretøy. I de fleste tilfellene er dette brukerfeil. Sensoren for åpning av garasjeporten er plassert i taket etter farsdemperen og registrer kjøretøy midt i kjørebanen. Ved for høy fart registreres ikke kjøretøy.

Styret i Løren Garasjelag 25.08.16
Er det lenge siden du rengjorde avtrekksviften på kjøkkenet ?

Er du klar over at filter til kjøkkenviften skal/bør rengjøres 1 gange pr måned?

Filter og filterduk rengjøres med varmt vann og oppvaskmiddel. Filter kan også vaskes i oppvaskmaskin. Jevnlig renhold påvirker levetid til vifte og er et viktig brannforebyggende tiltak.

For mer informasjon trykk her
Styret 22.08.16
Hundene på Løren har fått egen Facebook-gruppe.

"Hundene på Løren" har nå fått egen Facebook-gruppe.

Initiativtaker til «Hundene på Løren» er Helle Forsberg Holmstrøm. Gruppen ble startet for å få til flere fellesaktiviteter og mer sosialisering for hundene på Løren.
Styret 22.08.16
Gjerde over tak på garasjenedkjørsel er byttet ut

Gjerde over tak på garasjenedkjørsel er byttet ut for å tilfredstille HMS krav til sameiet.


Styret 04.08.16
Hjertesukk fra styret - papirnedkast ved Børsteveien 2 - 4

Oppdatering 21.06.16: Styret har mottatt melding fra de som hadde utført dette, og det setter vi stor pris på. La likevel dette være en påminnelse til alle om både bruk av våre egne nedkast, samt det flotte tilbudet med miljøstasjon bare et steinkast unna.

20.06.16: Noen har kost seg med ny og fin grill i helgen, og dette vil koste sameiet kr. 3.000 - 5.000,-. noe du betaler via fellesutgifter.
Tenk så mye fint vi ellers kunne har brukt disse pengene på.

Ved papirnedkastet er det tydelig forklart at papp må deles opp i biter på ca. 20 x 20 cm. I dette tilfellet er pappen rullet opp og trykket ned i innkastet (se bilder nedenfor). Reultatet er at "rullene" selvfølgelig utvider seg i røret, og setter seg fast. Dermed må service bestilles, til store kostnader for sameiet. Et hjertesukk nr. 2, er at vi har en fantastisk miljøstasjon i umiddelbar nærhet, som kan benyttes til store pappesker etc. - om man ikke ønsker å dele opp det som kastes.

Vi kan alle gjøre feil en gang; Fikk du nå selv veldig dårlig samvittighet, og vil gjøre opp for deg? Ta kontakt med styret snarlig, slik at du kan få fakturaen for service.

Minner ellers om at dersom vi får tips eller finner ut hvem som står bak, vil det utstedes søppelfaktura kr. 2.000,- + faktiske servicekostnader.

Trykk på bildene under for se større bilder
Styret, 20.06.16
 
 
 
 
Energiavregning 2015 / ny a-konto fra 1.7.16

I disse dager sendes energiavregning for 2015 ut.
Strøm, varme og varmtvann avregnes for perioden 1.1.15 - 31.12.15. Gassavregning er for perioden 1.10.14 - 30.9.15.
A-konto for energi justeres fra 1.7.16. Her legges til grunn forbruket siste år, tillagt 5%.
Sammen med faktura for felleskostnader pr. 1.7.16 (forfall 20.7.16), avregnes energiforbruket ihht. mottatt detaljavregning.
Styret 17.06.16
Felleskostnader fra 1. juli 2016

Som informert på sameiermøte i april, økes felleskostnader med 10% fra 1. juli 2016.
Kostnad for Tv/internett er som før.


Styret 17.06.16
Fartsdemper ved garasjeutkjørsel Peter Møllers vei 6

Sameiet Lørenplatået og sameiet/boretslaget Lørenkvartalet har tidligere tatt kontakt med bymiljøetaten og etterlyst tiltak som reduserer farten i Peter Møllers vei samt øker sikkerheten ved inn/utkjøring til garasjeanlegget.
Det er gledelig å melde at dette nå har båret frukter i form av det er anlagt fartsdemper i Peter møllers vei 6 ved garasjeutkjørsel. Vi håper dette vil være et godt bidrag til mindre trafikkstøy og økt sikkerhet.

Styrene i Lørenplatået, Lørenkvartalet
og Løren Garasjelag 20.05.16
Utskifting av lamper

Alle innfelte lamper i 1. og u. etg. (inne og ute) vil bli byttet ut med energieffektive LED lamper over de neste par ukene.

Det har vært et stigende antall lamper som har blitt defekte, og det er en relativt stor kostnad å bytte disse én og én. Styret har derfor besluttet full utbytting av disse (104 stk.), og da til en gunstig pris. I tillegg til energisparing, vil vi også spare på innkjøp av lyskilder og skifte av pærer.

Under arbeidet vil det i perioder være tildels mørkt i gangene, noe som spesielt merkes i u. etg. Vi håper alle blir godt fornøyd med resultatet.
Styret, 27.04.16
Påminnelse om korrekt søppelhåndtering

Å sette fra seg søppel ved nedkastene er ikke forenlig med hvordan vi ønsker det i vårt nærområde. I tillegg til fugler som sprer matavfall påfører det sameiet ekstra kostnader - som alle er med å betale via fellesutgifter.
Trykk her for å lese om korrekt bruk av søppelnedkast
For informasjon om Løren miljøstasjon trykk her

Styret 10.06.15

Rammeavtale elektriske arbeider for alle i Løren Velforening

Løren Velforening har signert en rammeavtale for elektriske arbeider, på vegne av alle sine medlemmer. Avtalen kan også benyttes av beboere i de tilknyttede sameiene/ borettslagene. EDA Elektro Data tilbyr alt av tjenester innenfor svak- og sterkstrøms-installasjoner, samt elektrisk materiell knyttet til dette.


Avtalt pris for arbeid, er kr. 687,50/time inkl. mva.
Oppmøte/bil tilkommer med kr. 250,- inkl. mva. pr. oppdrag.

Kontakt: EDA Elektro Data Romerike AS v/ Kim Gard Kristoffersen, kim.kristoffersen@eda.no, mobil: 934 15 120
Styret, 15.04.16
Påminnelse:
Vær oppmerksom på hvem en slipper inn - ta forhåndsregler


Styret er blitt gjort kjent med at personer som ikke hører hjemme i vårt sameie ringer på dørcallinganlegget og oppgir forskjellige grunner til at en bør slipp de inn. De stopper en også og ber om at en hjelper de inn i oppganger/bodganger da de har mistet/glemt nøkkel etc.
Vi minner om viktigheten av å IKKE slippe inn personer en ikke kjenner godt (inkl levering av matkasser på vegne av nabo leverandør sier de ikke får tak i)
Opplever en mistenkelig oppførsel minner vi om tjenesten vakthold/bomiljøkontakt Securitas.
Styret 31.01.16
Hensatt søppel - si fra

Flere ganger i uken er det "noen" som plasserer søppelet sitt ved nedkast til Børsteveien 2 B og 4 A. Dette koster sameiet dyrt å rydde opp i, og disse kostnadene fordeles på alle i form av fellesutgifter. Det er ikke ok at noen ytterst få oppfører seg slik og påfører alle andre utgifter. Sameiet bøtelegger kjent forsøpler. Ser du hvem som gjør dette, si fra til vedkommende og/eller til styret slik at vi kan få slutt på dette og opprettholder vårt gode bomiljø.
Vi minner om Løren miljøstasjon og komprimatorbil.
Styret 31.01.16
Godt nyttår! - Nye TV- og internett-tjenester

2016 er starten på et nytt TV- og internettkapittel for oss i Sameiet Lørenplatået.

Fra i dag, 1. januar 2016, er nye tjenester aktivert på de nye fiberlinjene - mer informasjon kan leses her.

Styret 01.01.16
Servicestatus brannalarmanlegg

Styret har fokus på brannvern. Årlig service på brannalarmanlegget er nå utført.
2 tester av brannalarmanlegget har vært gjennomført og software til brannalarmsentralen er oppdatert.
Det er montert noen summere i bodganger der hvor brannalarm ikke hørtes så godt, samt øverste etasje i trappehus Kruttveien 2-10.
Det er nå ingen registrerte avvik eller mangler på vårt brannalarmanlegg.

Styret 01.12.15
Bekreftelse på fellesutgifter til arbeidsgiver eller revisor

Ved å trykke her får du bekreftelse på internettandel av fellesutgifter dersom du trenger dokumentasjon på dette til arbeidsgiver eller revisor

Styret 01.12.15
Melding om på feil og mangler i sameiet

Vi minner om at feil og mangler i sameiet meldes til sameiet. Utover faste oppdrag utfører vaktmester kun oppdrag gitt av styret. Mailadresse til sameiet er lorenplataet@gmail.com.
På forsiden til sameiet finner en også link til flere feilmeldingsskjemaer / tjenesteskjemaer, disse skal brukes :-) Se hjemmesiden for faste tjenester vaktmester utfører og frekvens på disse.
Styret 02.11.15
Oppbevaring av gassbeholdere i boder

Nå som de fleste har avsluttet grillsesongen, minner vi om at gassbeholdere ikke kan oppbevares i boder. Dette er et forbud fra DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
Styret 02.11.15
Utskifting av dørvriderer og vedlikehold av dører og dørpumper

Dørvridere på lilla dører er utsatt for til dels stor slitasje og det har vært episoder hvor dørvridere har falt av, med det resultat at en ikke har fått åpnet dører. I tillegg til at det er til ulempe for de som opplever dette har det også medført blokkering av rømningsveier. På bakrunn av dette er derfor alle dørvridere på lilla dører skiftet ut i tillegg til at alle dører og dørpumper er justert og smurt opp.
Styret 19.10.15
Vedlikehold av fasade Peter Møllers vei 6

Utbedring/vedlikehold av fasade ved overgangen mellom teglstein og mur i Peter Møllers vei 6 A og 6B ble utført i uke 42.Styret 19.10.15
Nytt returpunkt for glass og metall i tillegg til Løren miljøstasjon

Et nytt returpunkt for glass og metall er etablert i Lørenveien v/bussholdeplassen. Vi minner om Løren miljøstasjon i vekslerveien som tar imot mange typer avfall. Se "nyttig informasjon - Løren miljøstasjon eller trykk her for å lese om hva en kan kaste og åpningstider til Løren miljøstasjon
Styret 19.10.15
Leie av parkeringsplass for bil og motorsykkel

Trenger du å leie parkeringplass til din bil eller motorsykkel ?
På Løren Garasjelag sin hjemmeside er det egen side hvor en kan se andre seksjonseiere sine p-plasser for bil som leies ut. Løren Garasjelag har også egen side hvor en leier ut p-plasser til motorsykler/mopeder.
Styret i Løren Garasjelag 31.08.15
Seksjonsnummer på leilighetsdør

Som et ledd i styrets fokus på brannvern og HMS krav til sameiet vil alle leiligheter i løpet av uke 35 få montert seksjonsummer på leilighetsdør.
Nummer brukes for å lettere kunne identifisere hver seksjon blandt annet av nødetater.
Styret 24.08.15
Beising av uteboder og oljing av ubehandlet treverk

Arbeidet med vask, beising og oljing av ubehandlet treverk og beising av uteboder er nå i all hovedsak ferdig utført. Ta en kikk på hvor fint det er blitt :-)
Styret 19.08.15

Nytt tlf nr til securitas vakthold / bomiljøkontakt

Securitas vakthold / bomiljøkontakt har fått nytt telefonnummer: 22 97 10 48
Trykk her for lese skriv fra securitas om vakthold / bomiljøkontakt
Styret 10.06.15
Statusoppdatering:
Forbedring av brannalarmanlegg og montering av detektorsummere


Statusoppdatering 10 juni:
Montering av detektorsummere i brannsluser starter mandag 15/6. Det er forventet at arbeidet tar ca 1 uke. Vi kommer tilbake med mer informasjon om når testing av brannalarmanlegg utføres (estimert i starten av uke 26).

Trykk her for informasjon om forbedring av brannalarmanlegg og montering av detektorsummerer i alle brannsluser.

Styret 10.06.15
Oppfordring vedrørende støyende aktiviteter ved opppussing

Styret er blitt oppfordret til å minne om husordensregler vedr støy - unngå støyende aktiviteter som feks borring i tak, vegger og gulv mellom kl 20:00 - 08:00.
Om en pusser opp oppfordres en til å informere alle i oppgangen/bygningen om tidsaspekt og kontaktinformasjon. Husordensregler - finner en her.Styret 06.05.15
Facebook bytte-ring for Lørenbebeoere

Kjenner du til facebook grupen:
bytte-ring for oss som bor på Løren i Oslo?
Her kan en bytte og gi bort gjenstander, sportsutstyr, møbler o.l, eller tilby/be om tjenster fra en god nabo (f.eks. barnevakt, dyrepass, låne bil, ta inn post, vanne plantene i ferien, osv.) Adressen er: http://www.facebook.com/groups/loerennabotjenester/
Styret 20.03.15
Løren velforening har inngått ny rabatt avtale med Dekk 1 Ensjø

Løren velforening har inngått en ny rabatt avtale med Dekk 1 Ensjø. 12 % rabatt på lagerførte dekk og felger. 25 % rabatt på dekkhotell.
Alle beboere i sameiet Lørenplatået er medlemmer i Løren Velforening og kan benytte seg av den nye avtalen.
Les mer om rabattavtaler her
Styret 20.03.15
Oppdatert avlesningsskjema Techem

Inergi som tidliger stod for utregning av energiregnskap har skiftet navn til Techem. Sameiet har inngått ny avtale med Techem og oppdatert avlesningsskjema energi (ved eierskifte) er lagt ut på hjemmesiden.
Styret 20.03.15
Oppdatert branninnstruks - HMS krav

Branninnstruksen til sameiet er oppdatert for å tilfredsstille myndighetspålagte HMS krav.
Ny branninnstruks er utarbeidet og hengt opp ved alle inngangsdører. Møteplass i parken er markert med skilt.
Gjør deg kjent med branninstruks og plassering av møteplass:-)
Styret 20.03.15
Vi minner om:
Løren Miljøstasjon


Bruk Løren miljøstasjon som ligger i Vekslerveien v/varemottaket til Meny.
Løren miljøstasjon tar imot mindre mengder av husholdningsavfall på størrelse med hva en selv kan bære med seg. Tilbudet er gratis og en kan bla levere:
 • Batterier, lysstoffrør og lyspærer
 • Farlig avfall
 • Glass- og metallemballasje
 • Keramikk/porselen
 • Klær og tekstiler til ombruk
 • Metall
 • Papp, papir og kartong
 • Små elektriske apparater
 • Plastproduker
 • Trevirke
Trykk her for mer informasjon
Styret 20.03.15
Løren miljøstasjon har fått bedre skilting slik at en lettere skal finne miljøstasjonen :-)
Vi minner om: Korrekt bruk av søppelnedkast

I 2014 hadde vi hatt 53 "propper" i søppelavsugsystemet. Renovasjonsetaten melder om at de nå skjerper inn rutiner og at fremtidige "propper" må utbedres av sameiet. Dette vil medføre ekstra store kostnader for sameiet, i tillegg til at søppelnedkast må stenges i kortere eller lengre perioder.
Trykk her for å lese om korrekt bruk av søppelnedkast. Husk at all søppel skal i pose som knyttes med dobbelknute.
Styret 20.03.15
Nyheter og endring for åpning av garasjeport.

Informasjon fra Løren Garasjelag om nyheter og endring for åpning av garasjeport er lagt ut på siden/flik til Løren Garasjelag.
Bruk menyvalg for å komme til Løren garasjelag sin side eller trykk her.

Styret i Løren Garasjelag 21.01.15
Hakkete tv signaler og/eller dårlig netthastighet

Noen beboere har varslet styret at de opplever hakkete tv signaler og/eller dårlig netthastighet. Opplever du dette ring Viken fiber og meld fra om de feil som oppleves i egen seksjon.
Tlf nr 02414

Styret 30.10.14
Fortløpende utskiftning av defekte lamper

Informasjon om fortløpende utskiftning av defekte lamper i sameiet kan leses ved å trykke her.
På hjemmesiden kan en melde fra om defekt lyspære / mørk lampe ved å fylle inn skjema under "nyttig informasjon". Melding går rett til vaktmester som skifter lyspære så fort det lar seg gjøre
Styret 08.10.14
Oppfordring - fjerne dørmatte onsdager ifm renhold

Vi henstiller til at dørmatter fjernes ifm med vask av oppganger. Det vaskes kun rundt matter dersom de ikke fjernes.
Vask utføres på onsdager - trykk her for å se informasjon om renhold, frekvens på renhold og matteskifte.
Styret 05.08.14

Justering av tidsintervall før heisdører lukker seg

Som ett ledd i arbeidet med å redusere kostnader rundt drifsstans vil alle heisdører bli justert slik at de vil stå åpne lenger enn hva en i dag er vant til. Denne endringen vil bli utført ved ordinær service av de enkelte heisene. Det er mulig å korte ned tiden dørene står åpne ved å trykke på knappen for å lukke dørene.

Minner også om at man ved flytting/bæring av store gjenstander kan låne nøkkel som setter heisdøren i åpen posisjon.
Les mer om heis og heisnøkkel her.
Styret 01.08.14
Østgående løp Lørentunnelen stengt 7-11 mars

Statens vegvesen melder om at østgående løp i Lørentunnelen stenges kommende helg, 7-11 mars med påfølgende trafikale utfordringer.
Les mer her
Styret 05.03.14
Førstehjelpsfilmer og interaktive animasjoner

I våres var det en episode hvor en beboer falt om og trengte førstehjelp. Denne episoden gjorde at flere beboer i ettertid uttrykte ønske om å kunne lære mer om førstehjelp.
Alle beboere har nå gratis tilgang til førstehjelpsfilmer og interaktive animasjoner døgnet rundt via Altibox. Beboere kan selv svare på spørsmål ved å trykke på knapper på fjernkontrollen. Les mer her
Styret

Vi minner om: bomiljøvakthold / Securitas vakthold

Bomiljøtjenesten er igangsatt for å gi deg som beboer trygghet og trivsel. Bomiljøvekteren fra Securitas vil gå vaktrunder med forskjellige omfang og til varierende tider. Vekteren kan tilkalles ved for eksempel: Husbråk, uønsket opphold av personer i fellesarealer, følelsen av utrygghet. Med bomiljø vekterens tilstedeværelse vil vi forhindre uønsket ferdsel og adferd i og ved eiendommen, men denne tjenesten blir enda bedre hvis du ringer Securitas, når du opplever eller føler utrygghet, eller ser/hører unormal adferd i ditt nærområde. Det koster ingenting ekstra å tilkalle vekteren, han er der for din skyld. Les mer her.

Styret


Oppbevaring i brannsluser, oppganger og svalganger.

Det er strenge brannkrav til våre bygninger. Vi minner om at det ikke skal oppbevares noe i brannsluser, oppganger, svalganger under trapper eller på parkeringsplass/ i garasje. Dette gjelder også barnevogner og sykler. Vaktmester har som instruks å fjerne gjenstander som er lagret i felleområder uten varsel. Hensatte gjenstander faktuerers seksjonseier ihht sameiets praksis. (inkl sykler og barnevogner).

Hjelp oss å opprettholde vårt gode bomiljø og brannsikre bygninger til glede for alle.

Styret


Nyhetsvarsel

Ønsker du å få en e-post med varsel når hjemmesiden er oppdatert, slik at en kan følge på hva som skjer i sameiet uten å jevnlig å måtte sjekke sameietes hjemmeside?
Meld deg på nyhetsvarsel så vil du motta en e-post med informasjon når hjemmesiden oppdateres. For å komme til side hvor en melder seg på nyhetsvarsle trykk her.
Styret
Unngå skade på lås til inngangsdør

For å unngå skade på lås til inngangsdører, minner vi om å bruke håndtak når dør åpnes.
Låsesylinder tåler ikke at en vrir nøkkel rundt og drar opp dør ved å trekke i nøkkel når den står i låsen.
Styret
Viktig melding om bruk av heis og heisnøkkel

Viktig melding til deg som er på flyttefot, eller rett og slett skal ha mange og store ting inn i heisen.
Dersom heisdøren holdes åpen med makt, vil heisen etter kort tid stoppe helt opp. Eneste måten å da få den igang igjen, er å tilkalle heismontør - med de ulemper det er å ha heisen ute av funksjon, samt store kostnader for sameiet ved tilkalling av heismontør.
Det finnes en enkel løsning, heisnøkkel; les mer om det her
Styret