Sameiet består av 244 seksjoner, fordelt på hus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 13. Bygg 5 og 6 er svalgangshus med adkomst via svalgang. De øvrige bygg er oppgangshus med innvendig trapp og heis.


Hus 1 Børsteveien 6A og 6B

Hus 2 Kanonhallveien 66A og 66B

Hus 3 Børsteveien 4A og 4B

Hus 4 Kruttveien 12

Hus 5 Kruttveien 2 - 10

Hus 6 Kruttveien 11 - 13

Hus 7 Børsteveien 2A og 2B

Hus 8 Peter Møllers vei 6B

Hus 13 Peter møllers vei 6A

For hus og leilighetsoversikt trykk her


Den øverste myndighet i Sameiet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen 30. april. Styret velges av sameiermøtet for 2 år, og består av 7 medlemmer - hvorav 2 er varamedlemmer.

Styret har som hovedmål å utvikle og ivareta bomiljøet og sameiets eiendommer for at beboerne skal oppleve et trygt og attraktivt bomiljø - slik at verdien av den enkelte sameiers boliginvestering kan maksimeres.

· Felleskostnader

Felleskostnader i sameiet deles etter sameierbrøk. Disse kreves inn månedlig fra sameiets forretningsfører, der den enkelte kan velge å inngå avtale om e Faktura. I grove trekk dekker sameiets felleskostnader følgende poster:

o Vedlikeholdskostnader som f.eks. vaktmester, renhold, heiser, stell av grøntarealer, snømåking, bygningsmessig vedlikehold, renovasjon, drift av fjernvarmeanlegg etc

o TV/Internet med grunnpakke fra Altibox

o Forsikring av sameiets bygninger

o Forretningsførsel

o Kommunale avgifter

o Kontingent til Løren Velforening

· Energikostnader/a-konto

Energikostnader for den enkelte seksjon faktureres over felleskostnadene fra forretningsfører. For mer informasjon om felleskostnader og a-konto, trykk her

· Kontakt

Styret kan kontaktes via sameiets e-post, lorenplataet@gmail.com som leses regelmessig. Les mer her

· Heis

Heisene våre tar skade dersom dørene holdes åpne med makt. Vi har i den forbindelse hatt flere driftsstopp og kostbare reparasjoner. For å unngå dette, benyttes en spesialnøkkel som enkelt kan låse heisdørene i åpen posisjon. Dette gjør flytting og varetransport enklere, samtidig som det forhindrer skade på heisen. Les mer her.

· Biltrafikk
Les mer her

· Nattero

Mellom klokken 23.00 og 07.00 skal det være nattero i bygningene. Det betyr at støyende aktiviteter ikke kan foregå i dette tidsrommet. Boring i tak, vegger og gulv skal ikke utføres mellom klokken 20.00 og 08.00.

· Postkasseskilt/navn på ringetablå

For å ha et pent, ryddig og enhetlig inngangsparti bestilles postkasseskilt og navn på ringetablå via denne siden. Postkasseskilt byttes så fort det er praktisk mulig. Ringetablå skiftes ca 1 gang pr måned. Innen navn på ringetablå er blitt endret kan en opplyse besøkende om seksjonsnummer. Ringeknapper er merket med seksjonsnummer.

Postkasseskilt og navn på ringetablå bestilles ved å fylle ut skjema under (velg et av skjemaene). Les mer her.

· Nøkler

For bestilling av nøkler trykk her.

· Garasje

For bestilling av garasjeportåpner trykk her.

· Fasade

Styret har et ansvar for at sameiets fasade skal være velstelt og ensartet. Dette har med trivsel og en fornuftig forvaltning av våre eiendommer å gjøre. Det er derfor formulert retningslinjer for hvordan vi ønsker at vår felles fasade skal se ut. Dette innebærer informasjon om malingsfarger, markiser, vindskjerming, igjen-bygging av åpninger på balkong og beplantning for leiligheter på bakkeplan.

Alle fasadeendringer må søkes styret og godkjennes før iverksettelse.

Les mer her

· Vaktmestertjenesten

For informasjon om vaktmestertjenester, trykk her

· Forretningsfører

For informasjon om forretningsfører, trykk her

· Søppelhåndtering og Løren miljøstasjon

For informasjon om renovasjon, trykk her

Trykk her for informasjon om Løren miljøstasjon - gratis avlevering av mindre mengder husholdningsavfall og spesialavfall.

Det er også mulig å selv levere avfall gratis på kommunens gjenbruksstasjoner, Haraldrud gjenbruksstasjon er den som er nærmest oss - se Oslo kommune renovasjonsetaten sine nettsider.

Det er innført søppelfaktura for å sette fra seg avfall. Les mer her

· Vakthold / bomiljøkontakt Securitas

Sameiet er tilknyttet bomiljøvakt fra Securitas. Ved uønsket ferdsel og adferd i og ved eiendommen kan Securitas tilkalles. Det koster ikke noe å noe å tilkalle vekter, han er der for din skyld. Les mer her.

· Løren velforening

Løren velforening drifter og er ansvarlig for Lørenparken. For informasjon om Løren velforening, trykk her