Informasjon om Sameiet Lørenplatået

Bakgrunn for valg av gatenavn på løren

IMG_4871_2.jpg

Gatene ved det gamle leirområdet ble foreslått til Kanonhallveien, Kruttveien og Normaveien. Disse navnene. Disse navnene henspeiler på områdets tidligere bruk og følger opp gatenavn som Peter Møllers vei og Børsteveien, som er knyttet til industriproduksjon som har foregått/foregår i området.

Kanonhallveien får sitt navn etter Kanonverkstedet, etablert under 2. verdenskrig. Huset kalles Kanonhallen; det er fredet og totalrehabilitert, og vil bli et samlingssted for hele den nye bydelen.

Børsteveien

På en husvegg i Peter Møllers vei står tannbørstefabrikken Jordans logo, men deres tilknytning til Løren er nå begrenset til logoen på en husvegg. Med det er en underdrivelse, siden børstene deres befinner seg i alle daglivarebutikkene på Løren. Og hvorfor finner vi denne logoen på husveggen ? Bagkrunnen er en del av Lørens stolte industrihistorie. I Peter Møllers vei anla Jordan Norges første børstefabrikk i 1933 - dvs omtrent samtidig som Vinmomopolets anlegg på Hasle ble åpnet. Her lå Jordans hovedkontor frem til 1982 da det flyttet til Rommen og i 2000 ble det slutt på all produksjon i Oslo.

Peter Møllers vei

En av Norges mest kjente merkevarer har sitt hjem på Løren, og har fått en egen gate oppkalt etter seg. Veien er oppkalt etter apoteker og "tranoppfinner" Peter Møller. Firmaet han grunnla, anla i 1938 en tranfabrikk i nr 13. Den er fortsatt i drift.

Normaveien får sitt navn etter A/S Norma prosjektilfabrikk, som drev sin produksjon på Løren fra 1912. Lørenveien 36, oppført i begynnelsen av 60-årene, er rehabilitert og inngår som en del av Lørenutbyggingen. Selve navnet Norma er for øvrig hentet fra en opera av Bellini, da en av
fabrikkens grunnleggere var svært musikkinteressert.
Prosjektilproduksjonen og den millitære historien er også grunnen til at Kruttveien foreslås.


Leyrins gate
får sitt navn fra Leyrin som er det opprinnelige gårdsnavnet til Løren gård. Gårdsnavnet Leyrin er sammensatt av leirr:) leire og vin. I 1370 ga prosten i Mariakirken, Peter Eriksson, sin svenn og slektning Nisse Biørnsson en del jordgods hvoriblandt 2 markebol på Løren. Navnet er foreslått av Byantikvaren.

Vekslerveien ligger foran bygningen der Televerket hadde sitt hovedverksted fra 1942. Her var mer enn 100 personer sysselsatt med reparasjon, produksjon og montasje av fjernskrivere, vekslere og telefonkiosker.

Televerksgaten finnes allerede i Oslo. Vi foreslår derfor Vekslerveien, som henspeiler til at reparasjon av vekslere inngikk i verkstedets virksomhet.

Ullagerveien og Gildevangen ligger på området der Nortura har sin virksomhet. Nortura skal beholde sin administrasjon på Løren, mens Selvaagbygg skal bygge boliger på den delen av området der Nortura har hatt slakteri. Ordet Gilde har sin opprinnelse som betegnelse på håndverksorganisasjoner som dominerte handelen i Europas byer før i tiden.

Det var i 1962 at årsmøtet i Norges kjøtt og fleskesentral (nå Nortura) nedsatte et utvalg for å samordne de regionale samvirkeslakterienes kjøttforedling og markedsføringsaktiviteter. Utredningen førte til dannelsen av Slakterienes Salgssentral, som ble omdøpt til Gilde Norge i 1989. Navnet Gildevangen
henspeiler til denne virksomheten. Inntil nylig har det vært omfattende slakterivirksomhet på det området som skal bli boliger.

Navnet Ullagerveien henspeiler til at det i tilknytning slakteriet har vært ullager på Løren,
der den norske ulla ble sortert og senere eksportert.