Garasjevask

Garasjeanlegget vaskes som regel april/mai.
Tid for vask publiserers elektronisk senest 6 uker før selve vask utføres.
Størrelsen på garasjeanlegget gjør at vask utføres over 2 dager - anlegget deles i 2 områder. Det publiseres hvilke plasser som vaskes hvilken dag. Ifm med garasjevask plikter en å fjerne kjøretøy fra parekringsplass/garasjeanlegg iht oppslag. Ikke fjernt kjøretøy bøtelegges/taues vekk.
Anlegget kostes med kostebil, det spyles med høytrykk og vaskebil. Det brukes oppsugsmaskin for å fjerne vann.

Biler/motorsykeler som ikke er fjernet fra garasjen på oppsatt tidspunkt for vask, vil bli ilagt kontrollavgift evt. også borttauet