Løren Garasjelag

På denne siden håper vi du kan finne svar på en eller flere av de spørsmålene du måtte ha vedrørende Løren Garasjelag. Er det informasjon du savner setter vi pris på tilbakemelding, slik at vi får så bra og nyttige nettsider som mulig.
Merk: Garasjen eies og driftes av Løren Garasjelag. For å holde kostnader så lave som mulig bruker vi en fane på nettsiden til sameiet Lørenplatået. men vi er et eget selskap som eier og drifter garasjen.
Trykk på linkene på venstre side for å lese mer.


Ny ladestasjoner elbiler - kommunikasjonsproblemer


Det er dessverre noen utfordringer med kommunikasjonen med de nye ladestasjonene. Romerike Elektro og Smartly jobber sammen for å finn ut av problemene.

Styret i Løren Garasjelag, 10.08.18

Vi minner om - oppbevaring av gjenstander i garasjeanlegget forbudt


Vi minner om klare retningslinjer for garasjeanlegget, der ordensreglene sier følgende:

"Det er strenge brannkrav til garasjeanlegget - alle gjenstander som hensettes i garasjeanlegget/på parkeringsplassen fjernes umiddelbart for eieres regning uten varsel (inkl hjul, spylervæske, olje osv)."

Fullstendige vedtekter og ordensregler finn du her .
Styret i Løren Garasjelag, 06.07.18

Ny infrastruktur for elbiler settes i drift


Takk for stor tålmodighet i ventetiden på den nye infrastrukturen. Det er med stor glede vi nå kan si at de første ladestasjonene er satt i drift. Ladestasjonene aktiveres nå forløpende, og har du et grønt lys på ladestasjonen og har registrert deg hos Smartly i henhold til mottatt informasjon, kan du nå ta i bruk den nye ladestasjonen.

Vi vil gjerne høre om din opplevelse om bruk av den nye ladestasjonen, og blir glad for om du skriver noen ord om dette til oss i en epost til styret@lorengarasjelag.no.

Styret i Løren Garasjelag, 29.06.18

Arbeider i garasjen - vennligst vis hensyn!


Mandag 12. mars starter Romerike Elektro med arbeider for å installere ny infrastruktur for elbil. Vennligst vær ekstra aktsom og vis hensyn ved ferdsel i garasjen.

Takk!

Styret i Løren Garasjelag, 07.03.18

Viktig informasjon om ny infrastruktur for elbiler


Det presenteres nå ny infrastruktur for elbil i Løren Garasjelag. Vi mener dette er en fremtidsrettet løsning for alle med bruksrett i vårt garasjeanlegg.

Det er fremforhandlet et veldig gunstig introduksjonstilbud for de som bestiller nå, samtidig med at installasjonen av infrastrukturen gjennomføres.

OBS: Vi gjør spesielt oppmerksom på at de som i dag har en ladestasjon/-punkt også MÅ bestille ny ladestasjon, og vi har fremforhandlet en spesiell løsning for dere. Tidligere økonomiske forpliktelser i signert avtale vil også bortfalle ved bestilling av ny ladestasjon.

Frist for bestilling, både de som har ladestasjon/-punkt i dag og de som vil benytte introduksjonstilbud, er 15. mars 2018. Nærmere informasjon og bestillingsskjema finner du her.

Vi vil takke alle for tålmodigheten som er utvist i denne prosjekteringsperioden.

Styret i Løren Garasjelag, 27.02.18

Justering fellesutgifter fra 1. april 2018


Styret i Løren Garasjelag har besluttet en justering i fellesutgifter for bruksretter i garasjen. Fra 1. april 2018 vil fellesutgiftene være kr. 250,-/mnd. (faktureres fortsatt pr. kvartal).


Styret i Løren Garasjelag, 27.02.18


Portåpner til garasjen avvikles


Portåpning til garasjen med mobiltelefon har vært en stor suksess siden oppstart tidlig i 2016. Dette er en enkel løsning i bruk, har kostnadsfri registrering, og er kostnadsfri i bruk for brukerne.

Styret har besluttet at det nå ikke er mulig å få programmert opp nye portåpnere av den gamle typen (se bildet), og denne opsjonsløsningen vil heller ikke bli fulgt opp/reparert om det oppstår feil.

Gjeldende løsninger for å komme inn porten, er da:
1) Nøkkel
2) Mobilløsning (se meny for registrering av mobil)
3) Portåpner gammel type (altså de som allerede er programmert for vårt anlegg) vil fungere inntil videre

Styret i Løren Garasjelag, 05.10.17

Kameraovervåkning i garasjeanlegget er oppgradert


Analoge kameraer i garasjeanlegget er byttet ut med nye digitale vidvinkel kameraer. Det er i tillegg montert noen flere kameraer for å få så tilnærmet fullstendig kameradekning som mulig. Oppgraderingen er gjort slik at vi har best mulig sikring av verdier og garasje, i tillegg til høy preventiv sikkerhet for brukere.

Husk at sikkerheten aldri blir bedre enn hva du selv gjør det til. Følge med hva som skjer, ikke slipp inn uvedkommende og meld fra. Spør ukjente personer dersom du ser mistenkelig aktivitet. Ring bomiljøvekteren på telefon 22 97 10 48 som vil aksjonere på din opplevelse av utrygghet. Dette vil være med på å forebygge mot innbrudd, tyveri, hærverk og tilgrising av eiendommen.

Styret Løren Garasjelag 21.03.17

Fartsdemper ved garasjeutkjørsel Peter Møllers vei 6


Sameiet Lørenplatået og sameiet/boretslaget Lørenkvartalet har tidligere tatt kontakt med bymiljøetaten og etterlyst tiltak som reduserer farten i Peter Møllers vei samt øker sikkerheten ved inn/utkjøring til garasjeanlegget.
Det er gledelig å melde at dette nå har båret frukter i form av det er anlagt fartsdemper i Peter møllers vei 6 ved garasjeutkjørsel. Vi håper dette vil være et godt bidrag til mindre trafikkstøy og økt sikkerhet.


Styrene i Lørenplatået, Lørenkvartalet og Løren Garasjelag
20.05.16

Utleie/leie av parkeringsplasser for bil og motorsykkel - (30.10.15)

Vi minner om at det finnes en markedsplass for utleie/leie av parkeringsplasser for bil på våre nettsider her Dette er kun en formidlingstjeneste mellom seksjonseiere/ leietakere.

Vi minner også om at det finnes ledige plasser til utleie for motorsykler/mopeder. Denne tjenesten formidles og administreres av styret i Løren Garasjelag. Nærmere informasjon om dette finnes også på våre nettsider her.