Løren Garasjelag

På denne siden håper vi du kan finne svar på en eller flere av de spørsmålene du måtte ha vedrørende Løren Garasjelag. Er det informasjon du savner setter vi pris på tilbakemelding, slik at vi får så bra og nyttige nettsider som mulig.
Merk: Garasjen eies og driftes av Løren Garasjelag. For å holde kostnader så lave som mulig bruker vi en fane på nettsiden til sameiet Lørenplatået. men vi er et eget selskap som eier og drifter garasjen.
Trykk på linkene på venstre side for å lese mer.


Prisjustering lading av elbil fra 1.1.19


Med bakgrunn i prisutviklingen på strøm og nettleie gjennom 2018, justeres pris på lading til kr 1,50/kWt fra 1.1.19. Styret følger prisutvikling nøye, og vil gjøre nødvendige justeringer fortløpende iht. avtalen som ble godkjent ved installasjon.

Styret i Løren Garasjelag, 27.12.18


Vi er veldig opptatt av brannsikkerhet, og minner om:


Vi minner om klare retningslinjer for garasjeanlegget, der ordensreglene sier følgende:

  • alle gjenstander som hensettes i garasjeanlegget/på parkeringsplassen fjernes umiddelbart for eieres regning uten varsel (inkl hjul, spylervæske, olje osv).
  • det er ikke tillatt å parkere sykler, avskiltede biler eller andre uregistrerte motoriserte kjøretøy i garasjeanlegget. Slike biler/kjøretøy vil bli fjernet for eiers regning uten varsel.

Fullstendige vedtekter og ordensregler finn du her.
Styret i Løren Garasjelag, 27.12.18

Oppdatering ny infrastruktur for elbiler


Den nye infrastrukturen for lading av elbiler har nå vært i drift en stund. Det er en overveldende interesse for å få ladestasjon, noe som bekrefter at det var helt riktig av oss å gjennomføre omleggingen siste året. Mer enn 80 ladestasjoner er nå installert. Det har dessverre vært noen utfordringer med noen områder i garasjen, og noen opplever ustabilitet på sin ladestasjon. Leverandørene jobber iherdig med å stabilisere driften, og styret er løpende i tett dialog med leverandørene.

Oppleves utfordringer med din ladestasjon, må du kontakte Smartly AS direkte på epost: support@smartly.no eller på telefon: 51 90 80 90. Det er viktig at det opprettes sak hos Smartly om det er problemer. Styret kan ikke bistå i disse situasjonene, da driften av anlegget er satt ut til Smartly.

Styret i Løren Garasjelag, 27.12.18

Portåpner til garasjen avvikles


Portåpning til garasjen med mobiltelefon har vært en stor suksess siden oppstart tidlig i 2016. Dette er en enkel løsning i bruk, har kostnadsfri registrering, og er kostnadsfri i bruk for brukerne.

Styret har besluttet at det nå ikke er mulig å få programmert opp nye portåpnere av den gamle typen (se bildet), og denne opsjonsløsningen vil heller ikke bli fulgt opp/reparert om det oppstår feil.

Gjeldende løsninger for å komme inn porten, er da:
1) Nøkkel
2) Mobilløsning (se meny for registrering av mobil)
3) Portåpner gammel type (altså de som allerede er programmert for vårt anlegg) vil fungere inntil videre

Styret i Løren Garasjelag, 05.10.17

Kameraovervåkning i garasjeanlegget er oppgradert


Analoge kameraer i garasjeanlegget er byttet ut med nye digitale vidvinkel kameraer. Det er i tillegg montert noen flere kameraer for å få så tilnærmet fullstendig kameradekning som mulig. Oppgraderingen er gjort slik at vi har best mulig sikring av verdier og garasje, i tillegg til høy preventiv sikkerhet for brukere.

Husk at sikkerheten aldri blir bedre enn hva du selv gjør det til. Følge med hva som skjer, ikke slipp inn uvedkommende og meld fra. Spør ukjente personer dersom du ser mistenkelig aktivitet. Ring bomiljøvekteren på telefon 22 97 10 48 som vil aksjonere på din opplevelse av utrygghet. Dette vil være med på å forebygge mot innbrudd, tyveri, hærverk og tilgrising av eiendommen.

Styret Løren Garasjelag 21.03.17

Fartsdemper ved garasjeutkjørsel Peter Møllers vei 6


Sameiet Lørenplatået og sameiet/boretslaget Lørenkvartalet har tidligere tatt kontakt med bymiljøetaten og etterlyst tiltak som reduserer farten i Peter Møllers vei samt øker sikkerheten ved inn/utkjøring til garasjeanlegget.
Det er gledelig å melde at dette nå har båret frukter i form av det er anlagt fartsdemper i Peter møllers vei 6 ved garasjeutkjørsel. Vi håper dette vil være et godt bidrag til mindre trafikkstøy og økt sikkerhet.


Styrene i Lørenplatået, Lørenkvartalet og Løren Garasjelag
20.05.16

Utleie/leie av parkeringsplasser for bil og motorsykkel

Vi minner om at det finnes en markedsplass for utleie/leie av parkeringsplasser for bil på våre nettsider her Dette er kun en formidlingstjeneste mellom seksjonseiere/ leietakere.

Vi minner også om at det finnes ledige plasser til utleie for motorsykler/mopeder. Denne tjenesten formidles og administreres av styret i Løren Garasjelag. Nærmere informasjon om dette finnes også på våre nettsider her.