Portåpner fjernkontroll

Bruk av nøkkel er standard åpningsløsning som fulgte med leiligheter som har garasjeplass.
Garasjeportåpner var tilvalgsmulighet når seksjonene var nye. Det er derfor ikke alle som har portåpner. Har en ikke portåpner åpnes garasjeporten ved å bruke nøkkel i nøkkelåpner som er plassert på veggen oppe ved garasjenedkjørsel og nede ved garasjeutkjørsel.

Alternativ tilvalgsmulighet for åpning av garasjeport er telefonstyrt åpning som er en tilvalgsmulighet som er inkl i månedlige fellesutgifter for garasjeplass. Les mer om portåpner telefonstyrt her.

Pr. 1.10.17 avvikles mulighet for å programmere portåpnere. Løsningen vil inntil videre fortsatt fungere for tidligere programmerte portåpnere, men systemet vil ikke følges opp eller repareres ved feil. Styret vil komme tilbake med informasjon om endelig avvikling av løsningen.

Husk følgende om du fortsatt benytter portåpner:

  • Ditec portåpner må aldri oppbevares i bilen
  • Skulle Ditec portåpner komme på avveie, skal melding sendes styret@lorengarasjelag.no
  • Styret i Løren Garasjelag forbeholder seg retten til å deaktivere alle portåpnere, dersom det påvises at disse benyttes/er kommet i hende av uvedkommende.