Wifi nett i garasjeanlegget

Wifi nett i garasjeanlegget er et lukket nett som er dedikert til nødvendig kommunikasjon mellom ladere og styring av lastsystemet. Det er derfor ikke mulig å gi tilgang til dette nettet for andre brukere.