Bestilling av nøkler

Nøkler bestilles ved å fylle ut skjema under, skjema går til forretningsfører som bestiller nøkler. Det er KUN seksjonseiere som kan bestille nøkler. Feil eller mangelfult utfylt skjema vil ikke bli behandlet eller besvart. Det er ikke anledning til å fravike rutiner i nøkkelbestillinger ved å feks be om at nøkler sendes direkte til leietakers adresse.


Bestillte nøkler sendes i rekommandert sending til registert seksjonseier. Normal leveringstid er ca 10 virkedager fra nøkler er bestilt av forretningsfører.

Priser for nøkkelbestilling pr 15. juli 2019:
Fra låssmed (egen faktura sendes):

* Pr nøkkel kr 376,-
* Porto pr forsendelse kr 150,-

Fra OBOS (egen faktura fra OBOS):
Administrasjon: kr 238,-.

Ved bestilling av nøkkel ber vi om årsak til at en bestiller ny nøkkel. Sikkerhetsrutiner ved nøkkelbestilling krever at en oppgir tallkode og bokstaver som står på nøkkel " 2DP 270 K _ _ _".

Styret minner om at nytt nøkkelsystem er i bestilling og skal monteres ved årsskiftet 2020/2021, etter vedtak på ekstraordinært årsmøte 2020. Dette betyr at nøkler bestilt via dette skjemaet etter dette bare vil fungere på egen inngangsdør til seksjonen, og ikke til fellesdører.

7451 - Nøkkelbestillinger