Elektronisk nøkkel

Sameiet deltar i et pilotprosjekt på elektroniske nøkler til hoveddørene i byggene våre i regi av OBOS og Unloc. Løsningen kalles OBOS Nøkkel, og fungerer som et supplement til den fysiske nøkkelen du allerede har. OBOS Nøkkel gjør det mulig å benytte mobiltelefonen til å åpne hovedinngangsdøren, og det vil i framtiden være mulig å integrere mot elektronisk dørlås på seksjonsdøren. Seksjonseiere får tilgang til elektroniske nøkler, og kan dele videre med sine medboere eller leietakere.


Pilotperioden vil i utgangspunktet vare fram til årsmøtet, der styret vil innhente erfaringer og synspunkter på om dette er en løsning seksjonseierne ønsker å gå videre med.


Hvordan kommer jeg i gang?

  1. Last ned Unloc-appen gjennom Google Play eller App Store. Dine digitale nøkler vil være tilgjengelig i appen.
  2. Les mer om hvordan Unloc-appen fungerer på https://www.obos.no/styre/obos-nokkel/for-beboere.
  3. Digitale nøkler distribueres direkte til boligeiere, som kan dele videre med medboere og leietakere.
  4. Har du ikke fått nøkkel i appen innen 24. februar, ta kontakt med styret.
  5. Ved behov for teknisk support ta kontakt med Unloc gjennom appen med å trykke på "Help"-knappen i appen.