Nøkler

Sameiet benytter systemnøkler til alle dører.

Nøkkel til sikringsskap og postkasse kjøpes hos låsesmed. Nøkkel til sikringsskap heter "OLU".

Feil med låsesylinder


Vaktmester gjør oppmerksom på at en ikke bør vente med å få dette utbedret,det er et forvarsel om at sylinder plutselig slutter å virke, og da står en uten mulighet til å komme seg inn i leilighet.

Ved feil på sylinder eller nøkkel til postkasse ta kontakt med låsesmed.

Opplever du at låssylinder i inngangsdør til leiligheten av og til ikke fungerer? Man kan vri uten at noe skjer, eller det det knepper i låssylinder.

Elektronisk lås seksjonsdør

Det er anledning til å bytte til Yale Doorman på egen seksjonsdør dersom en ønsker elektronisk låsløsning. Farge skal være grå.

Ta kontakt med en låsesmed for installasjon.

Bestilling av nøkler

Trenger du å bestille nye systemnøkler til din seksjon, send inn skjema for nøkkelbestilling.