Trygghetsalarm


Styret har etter mye jobb fått på plass muligheten for å få trygghetsalarm via vår leverandør Viken Fiber.
Kostnaden for tilkobling av trygghetsalarm er pt feb 2012 kr 1790,- inkl mva.
Prisen inneholder følgende tjenester: back up batteri, montering av batteri, tilkobling av alarmen og test av systemet. Evnt kostander ved selve trygghetsalarm bekostes av beboer selv.
Det er for tiden lang bestillingstid for trygghetsalarm tjeneste hos Viken Fiber. Styret har gjort avtale med Viken Fiber om at beboere som ønsker alarm vil bli prioritert grunnet den lange avklaringstiden før Viken Fiber fikk mulighet for alarm på plass.
Bestilling skjer derfor til styret som vil videreformidle bestillingen til vår kontakt hos Viken Fiber.