Postkasseskilt / Navn på ringetablå

For å ha et pent, ryddig og enhetlig inngangsparti, har sameiet standardiserte postkasseskilt og ringetablå.

Postkasseskilt byttes så fort det er praktisk mulig.


Ringetablå skiftes ca 1 gang pr måned. Innen navn på ringetablå er blitt endret, kan en opplyse besøkende om seksjonsnummer, som står på ringeklokkene.


Sameiet er per lov forpliktet til å ha oppdaterte beboerlister. Seksjonseier er ansvarlig for at forretningsfører og styret til enhver tid er informert om hvem som bor i leiligheten.


Klikk her for bestilling av postkasseskilt og endring av navn på ringetablå