Gjenbruksstasjon

På gjenbruksstasjonene på Grønmo og Brobekk kan en levere grovavfall, stor emballasje og større gjenstander som møbler, kjøleskap og bildekk.
Trykk på den blå skriften for å få mere informasjon

Haraldrud gjenbruksstasjon (Brobekk) har egen informasjonspå Oslo Kommune sine nettsider.

Grønmo gjenbruksstasjon har egen informasjon på Oslo kommune sine nettsider.

For mer informasjon om kildesortering, returpunkt, miljøstasjon og gjenbruksstasjon:
Ring Kundetorget på telefon 23 48 36 50 eller besøk hjemmesiden til Oslo kommune renovasjonsetaten.